Hoppa till huvudinnehåll
solarium

Solarium

Den som avser att bedriva verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten ska senast sex veckor innan verksamheten påbörjas anmäla detta till samhällsbyggnadsnämnden.

Anmälan ska innehålla:

1. uppgifter om verksamhetens adress med kontaktuppgifter till ägare och verksamhetsutövare,
2. uppgift om verksamheten är bemannad eller obemannad,
3. uppgift om solariernas UV-typ, och
4. solarietillverkarens intyg om att solarierna överensstämmer med kraven i svensk standard SS-EN 60335-2-27:2010.

Om anmälan avser tillståndspliktig solarieverksamhet ska Strålsäkerhetsmyndighetens tillståndsnummer anges och de tillståndsvillkor som gäller för tillståndet bifogas.

Varje förändring av de förhållanden som anges i andra och tredje stycket eller om verksamheten upphör eller flyttar ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden.