Hoppa till huvudinnehåll

Foto: Mostphotos

Algblomning

Algblomning är i grunden en naturlig process som förekommer i våra sjöar och vattendrag under vår och höst. Överskott av näringsämnen i vattnet från utsläpp av avloppsvatten, förbränning av fossila bränslen och högintensivt jordbruk har lett till kraftigare algblomningar. Det är massförökningen av växtplankton som vi oftast menar när vi pratar om algblomning.

Under perioder med lugnt väder och hög temperatur, särskilt under högsommar och höst, kan plankton samlas i sjöar och vattendrag. Tecken på algblomning är att vattnet färgas i olika nyanser av blågrönt eller brunt. Vattnet kan bli grynigt eller strimmigt och kan bli nästan ogenomskinligt, täckt av en hinna.

En del arter av växtplankton är giftiga. Om du ser tydliga tecken på algblomning, tänk då på följande:

  • Undvik att bada i vatten med algblomning
  • Drick inte algblommande vatten. Att koka vattnet förstör inte gifterna
  • Låt inte barn och djur få i sig algblommande vatten, det kan utgöra en hälsofara

Risken för algblomning är störst i sjöar och vattendrag som ligger i jordbruksbygder eller vid tätorter. I Flens kommun är risken för algblomning störst i Vadsbrosjön, Yngaren, Yxtasjön och Skundern.

Allt grumligt vatten beror dock inte på algblomning. Under vår och försommar kan vatten ofta har en gulgrön hinna av andra orsaker. Det kan bero på alger eller pollen som har ansamlats, vilket är ofarligt.


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Carl-Fredrik Swenson

Avdelningschef Fritid

0157 - 43 09 62