Tobakstillsyn

Det huvudsakliga målet för den svenska tobakspolitiken är att minska tobakens negativa och skadliga effekter på folkhälsan.

Genom lagstiftning, information och stöd till ett allsidigt arbete mot tobak vill staten

  • Förebygga tobaksdebuten bland barn och ungdom
  • Uppmuntra till tobaksavvänjning
  • Skydda mot skadeverkningar av passiv rökning

Miljöavdelningen utövar tillsyn enligt Tobakslagen (1993:581). Tobakslagen reglerar hur man får röka i offentliga miljöer. Det är exempelvis inte tillåtet att röka på skolgårdar, i kollektivtrafik eller på restauranger. Det finns även reglerat hur försäljning och marknadsföring får ske. Det är inte tillåtet att sälja tobaksprodukter till dem som är under 18 år, dessutom ska man inte sälja tobak om man misstänker langning. Det finns regler om att varningstexter ska finnas på förpackningar och hur dessa ska vara utformade.

Tobaksförsäljning
Alla som tänker sälja tobak ska anmäla detta till Miljöavdelningen innan försäljning startar, anmälningsblankett finns i länk till höger. Ska man sälja tobak behöver man även en fungerande egenkontroll där det framgår hur man hanterar och kontrollerar sin tobaksförsäljning. Anmälningsplikt gäller alla former av tobak, alltså alla produkter som helt eller delvis är tillverkade av tobak och som ska rökas, snusas, tuggas eller sugas på.

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-08-22 07:26:33