Försäljning av tobaksvaror

Det huvudsakliga målet för den svenska tobakspolitiken är att minska tobakens negativa och skadliga effekter på folkhälsan.

Genom lagstiftning, information och stöd till ett allsidigt arbete mot tobak vill staten

  • Förebygga tobaksdebuten bland barn och ungdom
  • Uppmuntra till tobaksavvänjning
  • Skydda mot skadeverkningar av passiv rökning

Ny tobakslag från 1 juli 2019

Den 1 juli 2019 börjar den nya tobakslagen att gälla. Lagens syfte är bland annat att begränsa tobakens skadeverkningar.

Den nya lagen innebär bland annat att:

  • rökförbud utökas till att gälla vissa allmänna platser utomhus: bland annat uteserveringar, lekplatser, perronger och busshållplatser samt utanför entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde,
  • du som vill sälja tobak till konsumenter, och som idag har anmält din försäljning, måste ansöka om tillstånd hos Samhällsbyggnadsförvaltningen i Flens kommun senast den 1 november 2019. Skicka in din ansökan fr.o.m. 1 juli – inte tidigare,
  • Flens kommun tar ut en avgift för att handlägga din tillståndsansökan,
  • det ställs krav på dig som handlare för att du ska beviljas tillstånd,
  • den som inte följer reglerna kan förlora sitt tillstånd,
  • du som får tillstånd betalar sedan en avgift för den tillsyn som Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför

Mer information finns på: Folkhälsomyndighetens hemsida

Tobakstillsyn

Miljöavdelningen, som är en del av Samhällsbyggnadsförvaltningen, utövar tillsyn enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen reglerar hur man får röka i offentliga miljöer. Det är exempelvis inte tillåtet att röka på skolgårdar, i kollektivtrafik eller på restauranger. Det finns även reglerat hur försäljning och marknadsföring får ske. Det är inte tillåtet att sälja tobaksprodukter till dem som är under 18 år, dessutom ska man inte sälja tobak om man misstänker langning. Det finns regler om att varningstexter ska finnas på förpackningar och hur dessa ska vara utformade.

Läs mer på: Folkhälsomyndighetens hemsida

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2019-06-20 10:03:58