Hoppa till huvudinnehåll
Stadshuset i Malmköping

Kommunens fastigheter

Flens Kommunfastigheter AB, FKAB, äger Flens kommuns verksamhetsfastigheter och har till uppdrag att tillgodose kommunens verksamheters behov av lokaler.

De ansvarar för kommunens offentliga byggnader såsom skolor, barnstugor, äldrebostäder och sjukhem, förvaltningsbyggnader, byggnader med samlingslokaler samt ett fåtal bostadsbyggnader. Undantaget är sport- och fritidsanläggningar som förvaltas av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

För mer information och kontaktuppgifter till Flens kommunfastigheter AB, FKAB

VA-anläggningar med vatten- och avloppsreningsverk samt pumpstationer förvaltas av Sörmland Vatten och Avfall AB.


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.