Hoppa till huvudinnehåll

Lantbruk

Flens kommun utövar miljötillsyn på lantbruksföretag och andra djurhållande gårdar, som t.ex. hästgårdar. Tillsynsbesöken är oftast föranmälda, men oanmälda besök kan också förekomma. Tillsynens inriktning vid besöket är beroende av vilken typ av verksamhet som bedrivs, samhällsbyggnadsförvaltningens tidigare erfarenhet av verksamheten och om det pågår något tillsynsprojekt i kommunen, länet eller nationellt.

Tillsynsbesök

Vid tillsynsbesöket kontrolleras bland annat hantering och förvaring av:

 • Gödsel (Gödselanläggning, tillräcklig spridningsareal, växtodlingsplan mm) se även “Gödselhantering” till vänster
 • Bekämpningsmedel (behörighet, journalföring mm)
 • Cisterner med diesel/eldningsolja (anmälda, besiktade mm)
 • Kemikalier (förvaring, säkerhetsdatablad mm)
 • Avfall (Förvaring, journalföring mm)
 • Köldmedel
 • Kadaverhantering

Följande uppgifter/handlingar ska finnas tillgängliga vid tillsynsbesöket:

 • Djurantal
 • Storlek på gödselplatta, urinbrunn och flytgödselbrunn
 • Eventuella stallgödselavtal
 • Storlek på tillgänglig spridningsareal
 • Växtodlings- och gödslingsplan samt markkarteringsuppgifter
 • Sprutjournal och behörighetsintyg för bekämpningsmedel
 • Kemikalieförteckning
 • Avfallsjournal över farligt avfall
 • Journal över kontroll och service av köldmedieaggregat

Efter besöket skrivs ett inspektionsprotokoll som skickas till lantbrukaren.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen, Flens kommun

Telefonnummer 0157-43 00 00

Du kan alltid mejla in dina frågor till
E-post: samhallsbyggnad@flen.se