Hoppa till huvudinnehåll

Lantbruk

Flens kommun utövar miljötillsyn på lantbruksföretag och andra djurhållande gårdar, som t.ex. hästgårdar. Tillsynsbesöken är oftast föranmälda, men oanmälda besök kan också förekomma. Tillsynens inriktning vid besöket är beroende av vilken typ av verksamhet som bedrivs, samhällsbyggnadsförvaltningens tidigare erfarenhet av verksamheten och om det pågår något tillsynsprojekt i kommunen, länet eller nationellt.

Tillsynsbesök

Vid tillsynsbesöket kontrolleras bland annat hantering och förvaring av:

 • Gödsel (Gödselanläggning, tillräcklig spridningsareal, växtodlingsplan mm) se även “Gödselhantering” till vänster
 • Bekämpningsmedel (behörighet, journalföring mm)
 • Cisterner med diesel/eldningsolja (anmälda, besiktade mm)
 • Kemikalier (förvaring, säkerhetsdatablad mm)
 • Avfall (Förvaring, journalföring mm)
 • Köldmedel
 • Kadaverhantering

Följande uppgifter/handlingar ska finnas tillgängliga vid tillsynsbesöket:

 • Djurantal
 • Storlek på gödselplatta, urinbrunn och flytgödselbrunn
 • Eventuella stallgödselavtal
 • Storlek på tillgänglig spridningsareal
 • Växtodlings- och gödslingsplan samt markkarteringsuppgifter
 • Sprutjournal och behörighetsintyg för bekämpningsmedel
 • Kemikalieförteckning
 • Avfallsjournal över farligt avfall
 • Journal över kontroll och service av köldmedieaggregat

Efter besöket skrivs ett inspektionsprotokoll som skickas till lantbrukaren.

Kontakt

Miljöavdelningen Flens kommun
För att underlätta för dig som vill komma i kontakt med oss har vi telefontider.
Det innebär att det alltid finns en tjänsteperson som svara på nedan angivet telefonnummer och tid.

Telefonnummer 0157-43 02 67
Måndag 10-12
Tisdag    13-15
Onsdag  10-12
Torsdag 13-15
Fredag   10-12

Du kan alltid mejla in dina frågor till
E-post: samhallsbyggnad@flen.se

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2020-05-13 10:53:38