Hoppa till huvudinnehåll

Anmälan & tillstånd

Enligt miljöbalken (1998:808) ska lantbruk med mer än 100 djurenheter men mindre än 400 djurenheter anmäla detta till Samhällsbyggnadsnämnden.

Verksamheter med mer än 400 djurenheter är enligt miljöbalken tillståndspliktiga. Tillstånd söks hos miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Uppsala. Observera att djurenheter definieras annorlunda i miljöbalken jämfört med annan lagstiftning.

Med en djurenhet menas:

 • 1 mjölkko (även sinko)
 • 6 kalvar (1 månad eller äldre)
 • 3 övriga nöt (6 månader eller äldre)
 • 3 suggor (inkl smågrisar upp till 12 veckors ålder)
 • 10 slaktsvin eller avelsgaltar (12 veckor eller äldre)
 • 1 häst (inkl föl upp till 6 månaders ålder)
 • 10 minkhonor för avel (inkl valpar upp till 8 månaders ålder)
 • 100 kaniner
 • 100 värphöns (16 veckor eller äldre)
 • 200 unghöns (upp till 16 veckors ålder)
 • 200 slaktkycklingar
 • 100 kalkoner, gäss eller ankor (inkl kycklingar/ungar upp till en veckas ålder)
 • 15 strutsfåglar av arterna struts, emu och nandu (inkl kycklingar upp till en veckas ålder)
 • 10 får eller getter (sex månader eller äldre)
 • 40 lamm eller killingar (upp till sex månaders ålder)
Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-08-22 07:33:28