Hoppa till huvudinnehåll

Anmälan & tillstånd

Om du har ett lantbruk med mer än 100 djurenheter men mindre än 400 djurenheter ska du anmäla detta till samhällsbyggnadsnämnden. Verksamheter med mer än 400 djurenheter ska söka tillstånd hos miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Uppsala. Du kan också behöva skicka in en anmälan eller söka om tillstånd om det ska ske en ändring i din anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamhet. Observera att djurenheter definieras annorlunda i miljöbalken jämfört med annan lagstiftning.

Med en djurenhet menas:

 • 1 mjölkko eller sinko (inklusive kalv upp till en månads ålder)
 • 6 kalvar (från 1 månad upp till 6 månaders ålder)
 • 3 övriga nöt (6 månader eller äldre)
 • 3 suggor eller betäckta gyltor (inklusive smågrisar upp till 12 veckors ålder)
 • 10 slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar (12 veckor eller äldre)
 • 1 häst (inklusive föl upp till 6 månaders ålder)
 • 10 minkhonor för avel (inklusive valpar upp till 8 månaders ålder och avelshannar)
 • 100 kaniner
 • 100 värphöns eller kycklingmödrar (16 veckor eller äldre)
 • 200 unghöns (upp till 16 veckors ålder)
 • 200 slaktkycklingar
 • 100 kalkoner, gäss eller ankor (inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder)
 • 15 strutsfåglar av arterna struts, emu och nandu (inklusive kycklingar upp till en veckas ålder)
 • 10 får eller getter (6 månader eller äldre)
 • 40 lamm eller killingar (upp till 6 månaders ålder)

Om det gäller andra djurarter än de ovan, räknas djurantalet ihop motsvarande en årlig sammanlagd utsöndring av träck eller urin av 100 kg kväve eller 13 kilo fosfor.