Hoppa till huvudinnehåll
Färgstarka grönsaker och frukt i en hög

Livsmedelskontroll

Allt vi äter och dricker påverkar vår hälsa. Det är därför mycket viktigt med bra råvaror och att mat hanteras på rätt sätt. Vi på Miljöavdelningen kontrollerar livsmedel som säljs och produceras i butiker, restauranger, gatukök, livsmedelsindustrier och andra livsmedelsföretag för att du som konsument ska få säkra livsmedel.

Tillsynsmyndigheter
Miljöavdelningen är tillsynsmyndighet över de flesta livsmedelsföretag som finns i Flens kommun. I stora drag kan man säga att den livsmedelskontroll som kommunen bedriver görs för att livsmedel som erbjuds till allmänheten ska vara säkra och korrekt märkta.

Utöver Miljöavdelningen finns även Länsstyrelsen och Livsmedelsverket. Länsstyrelsen kontrollerar livsmedelsföretag inom primärproduktionen (såsom odling och skörd av spannmål och grönsaker, uppfödning av livsmedelsproducerande djur). Livsmedelsverket kontrollerar större företag såsom slakterier, styckningsanläggningar, äggpackerier, mejerier.

Privatpersoner
Om du som konsument råkar ut för dåliga eller felmärkta livsmedel, eller om du ser något som verkar olämpligt i livsmedelssammanhang kan du vända dig till Miljöavdelningen. Det är dock alltid den företagare som sålt eller erbjudit varan som är ansvarig för att varan är säker och korrekt märkt, det är bra att påpeka brister direkt till livsmedelsföretagaren.

Drabbas du av misstänkt matförgiftning ska du anmäla detta till Miljöavdelningen, mer information kan du hitta under fliken ”Misstänkt matförgiftning” till vänster.

Livsmedelsföretagare
Alla som återkommande erbjuder livsmedel och/eller dricksvatten till allmänheten under mer eller mindre organiserade former är livsmedelsföretagare. Alla livsmedelsföretagare är skyldiga att anmäla eller ansöka om tillstånd för sin livsmedelsverksamhet hos Miljöavdelningen. Mer information finns under fliken ”Livsmedelsföretagare” till vänster. För ytterligare information på flera språk se länken till höger.

Kontakt

För att underlätta för dig som vill komma i kontakt med oss har vi telefontider.
Det innebär att det alltid finns en tjänsteperson som svara på nedan angivet telefonnummer och tid.

Telefonnummer 0157-43 02 67
Måndag 10-12
Tisdag    13-15
Onsdag  10-12
Torsdag 13-15
Fredag   10-12

Du kan alltid maila in dina frågor till
E-post: samhallsbyggnad@flen.se

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2019-04-08 16:04:48