Hoppa till huvudinnehåll

Ägarbyte, upphörande eller ändrad livsmedelsverksamhet

Ny registrering eller ny godkännandeprövning vid ägarbyte

Om verksamheten byter ägare ska den registreras eller godkännas på nytt eftersom registreringen respektive godkännandet är knuten till företagaren. Det går med andra ord inte att ta över en verksamhet. Anmälningsblanketter finns här till höger.

Ändrad livsmedelsverksamhet eller upphörande av verksamhet

Anmäl i god tid till Miljöavdelningen innan du gör en betydande ändring i verksamheten eller om verksamheten upphör. Med betydande ändring menas att:

  • Verksamheten ändras
  • Företaget ändrar organisationsnummer
  • Nya processer används
  • Anläggningen byggs om
  • Sortiment och tillverkningssätt ändras
  • Produktionsvolymen ändras betydligt

Avgiften kan påverkas

Beroende på vilka ändringar du gör, kan den årliga kontrollavgiften komma att ändras. Det är viktigt att du som överlåter eller upphör med verksamheten omgående meddelar Miljöavdelningen detta. Så länge verksamheten är registrerad hos miljöavdelningen är ansvarig verksamhetsutövare skyldig att betala den årliga kontrollavgiften.

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-08-22 07:29:00