Hoppa till huvudinnehåll

Egenkontrollprogram

Ett bra system för egenkontroll är en förutsättning om man ska kunna erbjuda säkra och trygga livsmedel. Det är ett viktigt verktyg och en hjälp för företagaren att ha kontroll över sin verksamhet. Det är också en viktig punkt i Miljöavdelningens offentliga livsmedelskontroll.

Ett företag som har en väl fungerande egenkontroll har stora förutsättningar att ha en väl fungerande verksamhet i övrigt.

Egenkontrollen ska bestå av:

  • Grundförutsättningar som omfattar krav gällande allmänna hygieniska förhållanden. Rutiner ska införas för utbildning, personalhygien, vatten, skadedjursbekämpning, rengöring, utformning och underhåll av lokaler och utrustning, temperatur,mottagning och avfall.
  • HACCP-principer Livsmedelsföretage ska upprätta och införa rutiner grundade på HACCP-principerna. Det innebär att hälsofaror identifieras (faroanalys), värderas och kontrolleras.
  • God tillverkningssed Rutiner ska finnas för att säkerställa att redlighet och andra föreskrivna krav i lagstiftningen följs.

Verksamheter med enklare hantering, såsom livsmedelsbutiker utan manuell hantering och företag som transporterar och lagrar förpackade, icke förstörbara livsmedel och där man kan garantera säkra livsmedel genom att uppfylla grundförutsättningarna, behöver dock inte genomföra en faroanalys.

Branscher inom livsmedelsindustrin har tagit fram nationella branschriktlinjer, där kan man få information om exempelvis egenkontrollsystem. Läs mer om nationella branschriktlinjer under fliken Livsmedelsföretagare/Nationella branschriktlinjer. Mer information om egenkontroll och branschriktlinjer finns även på Livsmedelsverkets hemsida, se länkar till höger.

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-08-22 07:30:31