Hoppa till huvudinnehåll

Krav på livsmedelsanläggningar

En väl utformad anläggning bidrar till en säker livsmedelshantering. Beroende på verksamhetens art, risker och omfattning kan följande behövas:

 • Omklädningsutrymme där arbetskläder kan skiljas från privata kläder.
 • Personaltoalett med förrum, om toaletten finns i anslutning till köket.
 • Kök som på ett säkert sätt gör det möjligt att:
  – ta emot varor för att packa upp och ta bort ytterförpackningar
  – tvätta händerna vid lämpligt placerade handtvättställ med varmt och kallt vatten, flytande tvål och pappershanddukar
  – skölja livsmedel i hoar med varmt och/eller kallt dricksvatten
  – skilja rena moment från orena moment då livsmedel hanteras
  – separera råvaror och färdiglagad mat i kylar och frysar
  – hålla mat varm eller kall och kyla ner livsmedel
  – skilja torrvaror, porslin, drycker, kemikalier m.m. från varandra
  – diska och separera ren och smutsig disk
 • Arbetsytor och ytor på utrustning som kommer i kontakt med livsmedel är släta, lätta att rengöra och av giftfritt material.
 • Alla föremål, tillbehör och all utrustning som kommer i kontakt med livsmedel är konstruerade så och består av material som inte förorenar livsmedlen. Utrustningen och omgivande område är installerad så att rengöring är möjlig.
 • Golv och väggar är täta, släta och lätta att rengöra.
 • Dörrar är släta och av material som inte suger upp fukt samt är lätta att rengöra.
 • Taket är utformat så att smuts inte samlas och att kondensbildning och mögelväxt begränsas.
 • Fönster och andra öppningar är konstruerade så att smuts inte samlas. Om de öppnas ska det finnas insektsnät som enkelt kan avlägsnas för rengöring.
 • Lämplig belysning där kåpor till lysrör eller lysrören i sig är splitterfria.
 • Avloppen är konstruerade så att risken för förorening undviks. Helt eller delvis öppna avlopp är utformade så att avloppsvatten inte flödar från en förorenad yta mot en ren yta.
 • Det finns ändamålsenlig och tillräcklig ventilation. Mekaniskt luftflöde från ett förorenat område till ett rent område förhindras. Filter och andra delar till ventilationssystem är lättåtkomliga så att de kan rengöras eller bytas ut.
 • Städutrymme där kökets städutrustning kan skiljas från städutrustning som används i kundutrymmen.
 • Livsmedelsavfall placeras i behållare som går att stänga. De ska ha en lämplig konstruktion och vara lätta att rengöra.
 • Utrymmen för förvaring av avfall är utformade så att det kan hållas rena och fria från skadedjur.

Ovanstående information är en förenkling av valda delar ur bilaga II, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. Läs hela förordningen genom att klicka på länken till höger. Kontakta gärna Miljöavdelningen för mer information.

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-08-22 07:30:51