Hoppa till huvudinnehåll

Livsmedelsföretagares skyldigheter

Som företagare ansvarar du fullt ut för att livsmedlen som du tillverkar, transporterar, lagrar eller säljer är säkra. Du får inte släppa ut osäkra livsmedel på marknaden.

Du är vidare skyldig att:

  • Snabbt kunna spåra livsmedlen ett steg bakåt och, i vissa fall, ett steg framåt i livsmedelskedjan. Du ska kunna identifiera en leverantör eller varumottagare. Exempel: En grossist ska kunna uppge till vilka företag livsmedel har levererats. Däremot förväntas en restaurang inte kunna uppge namnet på de gäster som har ätit där.
  • Omedelbart informera behöriga myndigheter om du misstänker att ett livsmedel inte är säkert.
  • Omedelbart dra tillbaka ett livsmedel från marknaden om du misstänker att produkten inte är säker.
  • Kartlägga och regelbundet se över kritiska punkter i dina processer och se till att kontroller görs vid dessa punkter, mer information om detta finns under fliken ”Egenkontroll”.
Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-08-22 07:31:14