Hoppa till huvudinnehåll

Nationella branschriktlinjer

Nationella branschriktlinjer är något som olika branscher inom livsmedelsområdet gemensamt tagit fram. Dessa riktlinjer är branschens egna beskrivningar av hur företag kan göra för att leva upp till livsmedelslagstiftningens krav.

Företagare måste följa bestämmelserna i lagar, förordningar och föreskrifter. Nationella branschriktlinjer är frivilliga att följa men kan vara till stor hjälp för enskilda företagare.

EG-förordningarna beskriver en målsättning utan att exakt ange hur saker och ting ska göras. Det ger utrymme för flexibilitet, men samtidigt blir det svårare att veta hur man på bästa sätt uppnår lagstiftningens krav.

I en nationell branschriktlinje presenteras olika lösningar med beskrivningar av hur man kan göra för att klara lagkraven och leverera säkra livsmedel. Det finns en mängd olika riktlinjer framtagna för olika branscher, alla dessa är bedömda av Livsmedelsverket. För att läsa mer om nationella branschriktlinjer och även komma till de godkända branschriktlinjer som finns, se länk till höger.

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-08-22 07:31:41