Hoppa till huvudinnehåll

Riskklassificering & årlig kontrollavgift

Alla livsmedelsanläggningar måste betala en årlig avgift för offentlig kontroll. Livsmedelskontrollen ska finansieras fullt ut via avgifter.

Kommunen är skyldig att ta ut en avgift för den offentliga foder- och livsmedelskontrollen. Avgifterna får inte överstiga de kostnader som myndigheten har för kontrollen.

Hur stor den årliga kontrollavgiften blir beror dels på vilken hantering, dels på vilken omfattning verksamheten har samt vilken erfarenhet Miljöavdelningen har av verksamheten. Avgiften avgörs av hur mycket kontrolltid verksamheten bedöms behöva, och räknas fram genom att beräknad kontrolltid i timmar multipliceras med en fastställd timtaxa.

Kontrolltiden räknas fram utifrån en riskmodul som Livsmedelsverket tagit fram, sedan kan Miljöavdelningen bedöma att en verksamhet kräver mer eller mindre kontrolltid utifrån hur mycket det finns att anmärka på vid den offentliga kontrollen. För mer information om riskklassificering se länk till höger.

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut avgifter för:

Registrering av livsmedelsanläggning, motsvarande en timmes handläggning, se gällande taxa.
Godkännande av livsmedelsanläggning, motsvarande den årliga kontrollavgiften.
Offentlig kontroll av livsmedel, utifrån riskklassificeringen ovan. Registrerade anläggningar betalar årlig kontrollavgift från och med det år verksamheten startar. Godkända anläggningar betalar årlig kontrollavgift från och med året efter godkännandeprövningen skett.
Extra offentlig kontroll, t.ex. vid befogade klagomål, matförgiftningar o.dyl. Avgift tas ut per timme enligt gällande taxa.

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-08-22 07:32:38