Hoppa till huvudinnehåll

Misstänkt matförgiftning

Livsmedelsverket beräknar att en halv miljon människor drabbas av matförgiftning i Sverige varje år. Hälften av dem har blivit sjuka efter restaurangbesök och hälften har blivit smittade i det egna hushållet

Symtomen på en matförgiftning är diarréer, ont i magen och kräkningar. Den vanligaste orsaken till matförgiftning är mikroorganismer som bakterier och virus. Bakterier och virus står tillsammans för 65 procent av alla matförgiftningsfall.

I många fall orsakas matförgiftning av det man åt precis innan man blev sjuk. Men i vissa fall uppstår symptomen en eller flera dagar efter det att man åt måltiden.

Anmäl
Om du misstänker att du blivit matförgiftad ska du kontakta Miljöavdelningen. Det är bra om anmälan görs så snabbt som möjligt, dels för att förhindra att fler drabbas, dels för att det då finns större chans att kunna ta prover på den mat som den drabbade ätit av. Det finns även en blankett till höger som man kan fylla i och lämna in till Miljöavdelningen. Om det bedöms som sannolikt att en viss livsmedelsanläggning orsakat sjukdomen görs en utredning där allt från råvaror till livsmedelshantering kan kontrolleras.

Ersättning
Om det är livsmedelsföretaget som orsakat din matförgiftning kan du få ersättning enligt produktansvarslagen. Begär i första hand ersättning direkt av företaget. Om ni inte kommer överens kan du stämma företaget i tingsrätten eller vända dig till ansvarsnämnden för hotell och restaurang. Produktansvarslagen gäller oavsett om företaget har en försäkring eller ej. Det är inte miljöförvaltningen som hjälper dig att få ersättning, Miljöförvaltningens utredning syftar endast till att undvika att fler drabbas.

Mer information
Information om olika sorters sjukdomar som kan spridas med mat, orsaker till matförgiftningar och om hur du kan förhindra att du blir sjuk av mat finns bl.a. på Smittskyddsinstitutets och Livsmedelsverkets hemsidor. I produktansvarslagen finns regler om skadestånd för personskada som en produkt har orsakat på grund av en säkerhetsbrist, se länkar till höger.

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-08-22 07:28:15