Hoppa till huvudinnehåll

Kemikalier

De flesta av oss använder dagligen kemikalier av olika slag. Det kan vara tvättmedel, rengöringsmedel, diskmedel, bil- eller båtvårdsprodukter, växtskyddsmedel, målarfärger, lösningsmedel, limmer, bensin, diesel och oljor.

Farliga kemiska produkter ska ha märkning på förpackningen med information om risker för hälsan och/eller miljön och hur produkten kan hanteras på ett säkert sätt. Läs alltid risk- och skyddsinformationen som finns på produkter med faromärkning. Du kan läsa mer om hantering av kemikalier i privat hushåll till vänster.

Är du ansvarig i ditt företag för ert arbete med kemikalier?

Tänk då på att tillämpa den så kallade utbytesregeln. Den innebär att man alltid väljer produkter som gör så liten skada på hälsa och miljö som möjligt; skadliga produkter byts ut mot mindre skadliga. Enligt miljöbalken är alla som hanterar kemiska produkter skyldiga att se till att människor, djur och miljö inte skadas.

Reglerna för förvaring och hantering är olika hårda beroende på produkternas klassificering, om det finns anställda eller om verksamheten är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöbalken.

Miljöavdelningen eftersträvar att de som yrkesmässigt använder kemikalier i Flens kommun använder dem på rätt sätt. Hantering av kemikalier innefattar hela kedjan, så som inköp av råvaror, tillverkning, behandling, förpackning, transporter och hur avfallet tas om hand. Läs mer om yrkesmässig hantering av kemikalier till vänster.

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-08-22 07:38:40