Hoppa till huvudinnehåll

Bekämpningsmedel

Det finns olika sätt att bekämpa ogräs, skadedjur eller skadeinsekter. Oavsett vad du vill bekämpa är det ur miljö- och hälsosynpunkt viktigt att välja en metod som gör så lite skada på omgivningen som möjligt.

Bekämpningsmedel som av misstag kommer ut i omgivningen kan ge skador på mark, växter och djur, grundvatten och även skada människors hälsa. Därför finns det regler om hur bekämpningsmedel får användas.

Det är inte längre tillåtet att använda många bekämpningsmedel på vissa platser som människor vistas på. Förbudet gäller på exempelvis på lekplatser, skolgårdar, parker, trädgårdar, på tomtmark för bostadshus och för de flesta växter inomhus. En del bekämpningsmedel som tidigare har kunnat köpas av privatpersoner i vanliga affärer är inte längre tillåtna att använda. Det finns dock vissa undantag för bekämpningsmedel med låga risker. Läs mer om detta hos Kemikalieinspektionen på länken på högersidan.

Förebyggande åtgärder och bekämpning

Växter som får tillräckligt med vatten och näring är mindre känsliga för insektsangrepp. I hemmet och trädgården brukar man komma långt med att spraya angripna växter med en blandning av vatten och såpa. Täta husets ventiler och springor med metallnät samt städa bort sådant som kan dra till sig insekter och skadedjur. Om du får in möss brukar det räcka att bekämpa dem med vanliga fällor. Fruktflugor kan man fånga i ett glas där man blandar vatten och vinäger och en droppe diskmedel.

Läs mer om hanteringen av växtskyddsmedel under rubriken till vänster.