Hoppa till huvudinnehåll

Kemikalier i hushållet

Alla material och varor består av olika kemikalier. En del kemikalier tillsätts i varorna för att ge dem vissa egenskaper som till exempel färg, mjukhet, brandskydd och konservering. Det är företagen som tillverkar och sätter ut produkterna på marknaden som har ansvar för kemikalieinnehållet och de eventuella risker de kan medföra. En hjälp kan vara att välja miljömärkta produkter när sådana finns

Använd inte mer kemikalier än vad som är nödvändigt. Gå igenom dina kemikalier hemma. Rensa bort de som saknar etikett eller blivit gamla. Tänk även på att kemikalier bör förvaras oåtkomligt för barn. Läs mer via länken till höger om vad som kan vara värt att tänka på när kemikalier används och förvaras i hemmet med barn.

Märkning

För den enskilde konsumenten är det ofta svårt att avgöra vilket som är ett bra eller dåligt produktval med hänsyn till miljön. Enligt lag ska farliga kemiska produkter vara märkta med farosymboler på orange botten eller faropiktogram på vit botten med röd ram. De flesta farliga produkter används enbart av yrkesmän, men några säljs också till konsumenter. En bra grundregel är att undvika att köpa produkter med farosymboler eller faropiktogram och istället använda mildare alternativ. Läs mer om märkning på KEMI:s hemsida, se länk till höger.

Våra vardagliga val bidrar till att på sikt uppnå en giftfri miljö.

 

Att göra sig av med kemikalier

Häll inte kemikalier i avloppet, det kan störa reningsprocessen i reningsverk eller i det enskilda avloppet. Tänk på att många kemikalier betraktas som farligt avfall som måste tas omhand på ett miljöriktigt sätt.

Det farliga avfallet från hushåll kan utan kostnad lämnas på återvinningscentralen i kommunen. Fler exempel på farligt avfall är:

  • Spillolja och oljefilter
  • Lösningsmedel – lacknafta, thinner, fotogen och aceton
  • Färg-, lack- och limrester
  • Syror och alkalier – batterisyra, kaustiksoda och ammoniak
  • Bekämpningsmedel, kemiska produkter och fotokemikalier
  • Kvicksilverhaltigt avfall – termometrar och andra kemiska produkter, ofta märkta med varningssymbol
Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-08-22 07:39:56