Hoppa till huvudinnehåll

Kemikalier i hushållet

I hemmet där vi spenderar mycket av vår tid är det bra att tänka på vilka kemikalier som används. Kemikalier finns överallt omkring oss, ibland där vi minst anar det. Kemikalier tillsätts i många vanliga produkterna som finns i de flesta hushåll. De tillsätts för att ge produkter vissa egenskaper som till exempel färg, mjukhet, brandskydd och konservering.

Det är företagen som tillverkar och sätter ut produkterna på marknaden som har ansvar för kemikalieinnehållet och de eventuella risker de kan medföra. En hjälp kan vara att fråga efter och välja miljömärkta produkter när sådana finns.

Använd inte mer kemikalier än vad som är nödvändigt. Gå igenom dina kemikalier hemma. Rensa bort de som saknar etikett eller blivit gamla. Tänk även på att kemikalier bör förvaras oåtkomligt för barn.

Tvätt, disk och städ

Det finns många miljömärkta tvätt-, disk- och städmedel att välja på. Det går också att göra egna miljövänliga blandningar av bikarbonat eller ättika som kan användas för att rensa avloppet, rengöra ugnen eller rengöra kakelfogar.

I köket

Undvik plastredskap vid matlagning och plastmaterial vid förvaring av mat. Vid upphettning kan plaster ge ifrån sig ämnen som påverkar hälsan negativt. Mat som innehåller tex fetter eller syror kan göra att farliga ämnen lakas ut från plastmaterialet det förvaras i.

Att göra sig av med kemikalier

Häll inte kemikalier i avloppet, det kan störa reningsprocessen i reningsverk eller i det enskilda avloppet. Tänk på att många kemikalier betraktas som farligt avfall som måste tas omhand på ett miljöriktigt sätt. Farligt avfall från hushåll får lämnas kostnadsfritt på Frutorps avfallsanläggning. Med jämna mellanrum kommer också en miljöbil ut till olika platser i kommunen där farligt avfall kan lämnas.