Hoppa till huvudinnehåll

Nedskräpning

Det är förbjudet att skräpa ner på en plats som allmänheten har insyn eller tillgång till. Förbudet riktar sig mot alla och gäller skräp så som exempelvis glas, papper, engångsgrillar, byggavfall, möbler, bilar och hemelektronik. Om mycket saker förvaras på en fastighet och ger ett rörigt intryck kan det också räknas som nedskräpning.

Klagomål om nedskräpning

Gäller det nedskräpning på kommunal mark eller där kommunen är väghållare ska man i första hand kontakta kommunens felanmälan, se länk till höger.

När nedskräpning sker på övriga fastigheter som inte ägs av kommunen, kontakta då i första hand fastighetsägaren och i andra hand bygg- och miljöavdelningen.

Vid nedskräpning längs en väg ska väghållaren kontaktas. Kommunen är väghållare för tätortsgator och Trafikverket är väghållare för övriga större vägar, läns- och motorvägar, se länk till höger. För mindre vägar på landsbygden eller inom samfälligheter kan det vara en privat fastighetsägare eller en vägförening som är ansvarig väghållare. Kontakta kommunen genom synpunktsformuläret om du har upptäckt nedskräpning och inte vet vem som är fastighetsägare eller ansvarig väghållare.

Nedskräpning kring återvinningsstationer anmäler du till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, se länk till höger.

Om det finns risk att nedskräpningen medför förorening av mark eller vatten ska bygg- och miljöavdelningen alltid kontaktas.