Hoppa till huvudinnehåll

Skrotbilar

Skrotbil är ett fordon som står övergivet och har ett litet värde. Oftast är det en bil men kan även vara andra typer av fordon. Ibland dyker skrotbilar upp på ställen där de inte ska vara och det är inte bara fult när skrotbilar står och skräpar. Det kan också innebära miljörisker och skrotbilarna, som lockar barn, kan utgöra farliga lekplatser.

Skrota bilen

Uttjänta bilar som inte saknar väsentliga delar kan lämnas in på någon av bilproducenternas mottagningsställen. Du kan även lämna ditt fordon hos en godkänd bilskrotare. På Sveriges Bilskrotares Riksförbunds hemsida kan du se vilka bildemonterare som är auktoriserade.

När du ska skrota din bil, ska du komma ihåg att

  • ta med dig legitimation och registreringsbevis,
  • bifoga en fullmakt om någon annan lämnar bilen åt dig, och
  • kräva kvitto på att ägandet övergått till mottagningsstället.

På Transportstyrelsens hemsida hittar du utförlig information om avregistrering av fordon.

Övergivna skrotbilar

Att överge sitt fordon eller förvara den på ett sätt som strider mot lagstiftningen i miljöbalken är ett miljöbrott som är straffbart med böter eller fängelse.

I första hand är det fordonsägaren som är ansvarig för att transportera bort fordonet. Om kommunen fraktar bort ett fordonsvrak debiteras fordonsägaren kostnaderna för flyttning och skrotning av fordonet.

Om du upptäcker en skrotbil, kan du anmäla detta till bygg- och miljöavdelningen. Rör sig om en felaktigt uppställd bil, som utgör trafikfara eller trafikhinder, ska du kontakta polisen, telefon 114 14. Om fordonet finns efter Trafikverkets vägar anmäler du fordonet till Trafikverket.

Skrotbil på privat mark

Kommunen kan i vissa fall även hjälpa privata mark- eller fastighetsägare med att flytta skrotbilar från sin mark. Mer information finns att läsa här.