Hoppa till huvudinnehåll
Illustrationsbild över området Gårdsjö Strand med vy från Gårdsjön

Gårdsjö strand

I natur- och sjönära området Gårdsjö strand kommer ett nytt landmärke uppföras. Här kommer människor i alla åldrar få en chans att bo i ett område med god tillgång till service och publika kommunikationer och med ett kort promenadavstånd till centralstationen.

2015 beslutades förändringar i skolstrukturen som innebar bland annat att Söderskolans lokaler blev tomma. Flens kommunfastigheter AB (FKAB) ansökte 2017 om planbesked för fastigheten Söderskolan 2 (fastigheten där Söderskolan var belägen) för att möjliggöra bostadsbebyggelse inom området.

Med hänsyn till platsens attraktiva läge utlystes en markanvisningstävling under hösten 2019. Tävlingen syftade till att få fram ett stadsbyggnadsmässigt väl gestaltat förslag till utformning av flerbostadshus, radhus/kedjehus och äldreboende och därmed skapa en ny impuls i markområdet om ca 2,5 hektar.

Våren 2020 utsågs Sveafastigheter Bostad AB som vinnare då deras förslag stämmer väl överens med kommunens vision för området.

Tillsammans med Sveafastigheter har kommunen tagit fram en detaljplan för området som möjliggör för bland annat bostäder och äldreboende. Detaljplanen vann laga kraft 2021-12-14. Läs mer om företaget och deras planer för området på deras hemsida.

Tävlingsprogrammet i sin helhet kan ses via länken nedan.

Illustrationsbilder från Gårdsjö strand

Gårdsjö strand vy från ovan

Vybild Gårdsjö strand. Närmast i bild äldreboende, radhus och LSS-boende. Förlänger planerad Boulevardgata genom bebyggelse längs Sveavägen.

Illustrationsbilder på äldreboendet inom Vävskeden 19, 21 och 22.

 

2022

Under 2022 genomförs upphandlingar av entreprenörer för byggnation av vårdboende samt 50 lägenheter i ett första skede. Dessutom lämnas alla bygglovshandlingar in.

Förutsatt att upphandlingarna inte drar ut på tiden och att byggloven godkänns i tid är planerad byggstart början av 2023.


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Axel Wevel

Avdelningschef bygg & miljö

0157 - 43 02 62

Sofia Rutgård

Kommunikationsstrateg

0157 - 43 00 46