Hoppa till huvudinnehåll

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan upprättas för områden som inte har detaljplan där kommunen vill reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen.

Skillnaden är att områdesbestämmelser endast får användas för att säkerställa syften i översiktsplanen eller tillgodose riksintressen och att områdesbestämmelser bara får reglera några få av de frågor som behandlas i en detaljplan.

Avsikten med områdesbestämmelser är att åstadkomma en övergripande reglering som grund för efterkommande prövningar, som exempelvis bygglovsprövning. Däremot ger områdesbestämmelser inte någon garanterad byggrätt. Det måste istället hanteras i bygglovprövningen.

Områdesbestämmeler finns över följande områden i Flens kommun:

  • Helgesta kyrkby
  • Fritidsbebyggelsen vid Fagernäs
  • Fritidsbebyggelsen vid Mörksund
  • Arkarön inom Dunker
  • Orrestaö koloniområde

Klicka här för att komma till ortbestämelser.


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.