Fördjupningar och tillägg

Översiktsplanen kan ändras inom ett begränsat geografiskt område, till exempel en tätort, och då vara mer detaljerad. Detta kallas för fördjupning av översiktsplanen. Man kan också ändra planen för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse genom ett tillägg. Detta kallas tematiskt tillägg och gäller för hela kommunen.

Fördjupningar av översiktsplanen finns för

Flen – staden mellan sjöarna (2014)

Malmakvarn (2007)

Sidansvarig: Karin Tibbelin
Senast uppdaterad: 2018-10-29 11:35:58

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Karin Tibbelin Plan- och exploateringschef 0157 - 43 02 99
Martin Malmgren Planarkitekt 0157-43 03 06