Hoppa till huvudinnehåll
Fastigheten Blocket fyra, kartbild

Utveckling av kvarteret Blocket – Volvotomten

Här kan du följa arbetet med Volvotomten i Flen, med kvartersnamnet Blocket. Tomten avses utvecklas till ett attraktivt område med nya verksamheter, bostäder och nya mötesplatser med bästa stationsnära läge.

Enkätundersökning

Mellan 22 mars och 24 april 2022 genomfördes en enkätundersökning där allmänheten fick lämna förslag på vad de vill se ska byggas på fastigheten. Delar av resultatet av enkäten kommer att publiceras på denna sida när det är sammanställt.

Bakgrund

Flens kommun har avtalat om köp av tomten där Volvo Parts AB idag har verksamhet. Volvo kommer att flytta sin verksamhet till andra lokaler på Norra Talja. Kvartersnamnet är Blocket vilket också är kommunens projektnamn för utvecklingsområdet.

För att kunna utveckla Blocket med nya verksamheter, bostäder och mötesplatser, behöver en ny detaljplan tas fram. Med stöd av medfinansiering från Region Sörmland har kommunen initierat ett projekt som ska leda till en förstudie över området.

Målet är att ta fram en vision för utvecklingen innan arbetet med en detaljplan påbörjas. Är du intresserad av att läsa mer om hur en planprocess ser ut och om dina möjligheter att påverka under framtagandet av en detaljplan, klicka här.

Kommunen kommer i projektet att titta på ett större sammanhang och inkludera hur även Drottninggatan kan utvecklas när exempelvis behovet av transporter till Volvo Parts AB minskar i och med kommande flytt av verksamheten.

Fastigheten Blocket fyra, kartbild

Tidslinje

Februari 2022
Uppstart och planering.

Mars – april 2022
Dialog och insamling.

April 2022
Sammanställning av resultat.

April – juni 2022
Arbete med förstudie.

Juni 2022
Redovisning av resultat av dialog och insamling.

Hösten 2023
Uppstart av arbete med detaljplan.

Kontakt

Om du har frågor om Blocket, kontakta:

Johannes Nilsson
Planarkitekt
e-post
Tfn: 0157 – 43 03 05

David Labba
Planarkitekt
e-post
Tfn: 0157 – 43 03 04


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Sofia Rutgård

Kommunikationsstrateg

0157 - 43 00 46