Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighet

En ökad tillgänglighet handlar om den demokratiska rätten att kunna röra sig fritt och kunna verka i samhället även för personer med funktionsnedsättning.
Att förbättra tillgängligheten är ett av de centrala målen inom funktionshinderspolitiken. I kommunens arbete med planering och byggande har tillgänglighetsfrågor en viktig roll.

För att vi ska kunna skapa ett samhälle där alla kan delta oavsett funktionsförmåga måste alla som arbetar med den byggda miljön, från övergripande nivå ner till detaljer, redan från början ha funktionshindersperspektivet med i allt arbete. Det räcker alltså inte att enbart de som arbetar med åtgärder som ökar tillgängligheten är med i processen. Istället behöver vi gemensamt stadsplanera och bygga för en god tillgänglighet.