Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsplan för trafiknät

Flens kommunfullmäktige antog 31 augusti, 2006 Tillgänglighetsplan för trafiknät i Flen och Malmköping. Syftet med planen är att kartlägga och förbättra tillgängligheten i trafiknätet för funktionshindrade i kommunen.

Tillgänglighetsplanen har tagits fram i samarbete med bl.a. trafiksäkerhetsrådet och handikapprådet. Viktiga målpunker i orterna pekades ut och de mest använda stråken valdes ut i Flen och Malmköping. Stråken inventerades i fält och förslag på olika åtgärder togs fram. Till planen hör åtgärdsplaner för Flen och Malmköping.Åtgärdsplanerna beskriver stråken och dess problematik i detalj samt föreslås konkreta åtgärder för varje inventerat objekt.

Avsikten är att tillgänglighetsplanen efterhand skall revideras för att på sikt innefatta alla tätorter, alla viktiga målpunkter och stråk, samt kollektivtrafik.


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.