Hoppa till huvudinnehåll

Tobak, folköl & receptfria läkemedel

I Flens kommun ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för frågor som handlar om försäljning av tobak, folköl, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar också för tillsynen av försäljningen.

Från den 1 juli 2019 måste du ansöka om tillstånd för att få sälja tobak.

Innan du börjar sälja folköl och elektroniska cigaretter (e-cigaretter) måste du anmäla detta till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Försäljning av receptfria läkemedel ska anmälas till Läkemedelsverket.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen, Flens kommun

Telefonnummer 0157-43 00 00

Du kan alltid mejla in dina frågor till
E-post: samhallsbyggnad@flen.se