Hoppa till huvudinnehåll

Elektroniska cigaretter & påfyllningsbehållare

Om du vill sälja elektroniska cigaretter (e-cigaretter) och påfyllningsbehållare ska du göra en anmälan till Bygg- och miljöavdelningen.

Utöver anmälan måste du även känna till och följa de regler som finns för att få sälja dessa. När du anmäler försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska du bifoga en kopia på ett kontrollprogram som beskriver din egenkontroll.

Egenkontroll

Du som säljer e-cigaretter ska bedriva egenkontroll. Det innebär att du själv ska kontrollera att försäljningen av varorna och produkterna följer de regler som finns för försäljningen. I egenkontrollprogrammet ska framgå vilka rutiner du och din personal ska arbeta efter för att följa försäljningsreglerna.

Vilka regler gäller?

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år. I försäljningslokalen ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet att sälja eller lämna ut sådana produkter till den som inte har fyllt 18 år.

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas till den som kan misstänkas överlämna varorna till någon som inte fyllt 18 år.

E-cigaretter ska vara märkta med korrekt hälsovarning och det ska följa med ett informationsblad.

Automat, distansförsäljning eller liknande

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare från automat eller vid distansförsäljning är tillåten om det går att kontrollera mottagarens ålder.

Tillsyn

Kommunen utövar tillsyn över försäljningen på försäljningsstället och kontrollerar så att lagen och anslutande föreskrifter följs. Kommunen kan besluta om föreläggande eller förbud, med eller utan vite om du som näringsidkare bryter mot lagen.

Beslut som en kommun har fattat enligt Lag om tobak och liknande produkter överklagas hos Förvaltningsrätten.

Avgift

Bygg- och miljöavdelningen tar ut en avgift för tillsyn samt handläggning av anmälningar om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Denna avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Se kommunens författningssamling för aktuell taxa.