Hoppa till huvudinnehåll

Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas på andra platser än öppenvårdsapotek. Om du vill börja sälja receptfria läkemedel måste du först anmäla det till Läkemedelsverket.

Sälja läkemedel i butik

Sedan 1 november 2009 får vissa receptfria läkemedel säljas utanför apotek. Det innebär att läkemedlen finns för försäljning i butiker, till exempel mataffärer och bensinstationer.

Försäljning av de receptfria läkemedel som redan tidigare har fått säljas fritt i handeln – vissa utvärtes läkemedel, naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och homeopatiska läkemedel – fortsätter utan förändringar.

Vilka läkemedel får säljas i butik?

Läkemedelsverket beslutar om vilka läkemedel som får säljas i butik. Läkemedlen ska köpas in från en leverantör som har partihandelstillstånd för läkemedel. Det är inte tillåtet att köpa läkemedel på ett apotek eller i en annan butik och sälja dessa vidare. Läkemedlen ska ha svensk märkning och vara godkända för försäljning utanför apotek.

Den som köper receptfria läkemedel i butik måste vara över 18 år.

Vem får sälja läkemedel?

Det krävs ingen farmaceutisk utbildning för att få bedriva detaljhandel med de utvalda receptfria läkemedlen. Försäljaren ska däremot kunna upplysa konsumenter om var de kan få rådgivning om läkemedlen.

Anmälan

För att få sälja receptfria läkemedel måste du först göra en anmälan till Läkemedelsverket. Vid förändringar i verksamheten, till exempel ändrade kontaktuppgifter, ska en ändringsanmälan göras till Läkemedelsverket. Det gäller även om du vill sluta sälja läkemedel.

Egenkontrollprogram

Innan du börjar sälja läkemedel måste du ha ett egenkontrollprogram för ditt försäljningsställe med skriftliga rutiner hur läkemedel ska hanteras och säljas. Det ska fungera som ett stöd för din personal och leda till en säker hantering av de receptfria läkemedlen.

Kontroll

I Flen är det Miljöavdelningen som kontrollerar så att reglerna för försäljning av receptfria läkemedel i butiker följs. Vid besöken används en checklista som Läkemedelsverket tagit fram och efter varje besök får verksamheten en rapport som sammanfattar resultatet. Om Miljöavdelningen upptäcker allvarliga eller upprepade brister vid kontrollen meddelas Läkemedelsverket som sedan driver ärendet vidare.

Avgift

Den som anmält försäljning av receptfria läkemedel ska varje år betala en tillsynsavgift till Läkemedelsverket. Avgiften är för närvarande 1600 kronor per kalenderår (januari-december). Utöver det tar kommunen ut en avgift för kontrollbesöken. Denna avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Se kommunens författningssamling för aktuell taxa.

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2020-04-02 14:29:33