Hoppa till huvudinnehåll

Enskild anläggning

Många som bor på landet är inte anslutna till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. Här måste man fortfarande lösa vatten- och avloppsfrågan med egna brunnar eller egna, så kallade enskilda avloppsanläggningar.

Avloppsvatten från hushåll innehåller stora mängder näringsämnen, organiska föroreningar och bakterier. För att hindra att föroreningarna kommer ut i sjöar och vattendrag måste avloppsvattnet renas.

Du måste kontakta kommunens bygg- och miljöavdelning innan du ändrar eller installerar ett nytt enskilt avlopp, eftersom du oftast måste ansöka om tillstånd för åtgärden.

Du kan också kontakta Bygg- och miljöavdelningen om du har frågor angående ditt brunnsvatten.


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.