Hoppa till huvudinnehåll

Enskild anläggning

Många som bor på landet är inte anslutna till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. Här måste man fortfarande lösa vatten- och avloppsfrågan med egna brunnar eller egna, så kallade enskilda avloppsanläggningar.

Avloppsvatten från hushåll innehåller stora mängder näringsämnen, organiska föroreningar och bakterier. För att hindra att föroreningarna kommer ut i sjöar och vattendrag måste avloppsvattnet renas.

Du måste kontakta kommunens miljöavdelning innan du ändrar eller installerar ett nytt enskilt avlopp, eftersom du oftast måste ansöka om tillstånd för åtgärden.

Du kan också kontakta Miljöavdelningen om du har frågor angående ditt brunnsvatten.

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2021-09-22 13:09:27

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Björn Rabenius

Chef samhällsbyggnadsförvaltningen

0157 - 43 02 60