Hoppa till huvudinnehåll

Ansök om tillstånd

En liten avloppsanläggning innebär en stor investering och ett stort ansvar. Du som släpper ut avloppsvatten är skyldig att ha en godkänd avloppsrening. Det är också du som är ansvarig för att söka tillstånd för din anläggning.

För att få inrätta en avloppsanläggning måste du först ansöka om tillstånd. Om du redan har en anläggning och ska göra förbättringar på den är du skyldig att göra en anmälan. Blankett för ansökan om tillstånd och anmälan hittar du här till höger. Anmälan och ansökan ska göras senast sex veckor innan anläggningen ska byggas.

I broschyren ”Enskilt avlopp” kan du läsa mer om vad en ansökan ska innehålla och övriga krav som ställs beroende på hur du vill utforma din anläggning. Broschyren finns i pdf-format här till höger. Det är viktigt att ansökan/anmälan innehåller informationen enligt denna broschyr då handläggningstiden på 6 veckor börjar gälla från det att ansökan/anmälan är komplett.

I samband med att du anordnar en avloppsanläggning kan du ansöka om ROT-avdrag hos Skatteverket.

Avgift

Bygg- och miljöavdelningen handlägger din ansökan eller anmälan och tar ut en avgift för handläggning. Beroende på vad för slags avloppsanordning du har tänkt dig tar det olika lång tid att handlägga. Avgiften är beslutad av Kommunfullmäktige.

Har du ordnat en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift. Avgiften är 3000 kr för anmälningspliktig anläggning, eller om du utan tillstånd anslutit en vattentoalett till befintlig anläggning utan tidigare vattentoalett. För tillståndspliktig anläggning är avgiften 5000 kr. Har du ordnat en avloppsanläggning utan tillstånd måste du visa att anläggningen har den utformning och funktion som krävts om du sökt tillstånd innan den byggts. Om du inte kan visa att avloppsanläggningen uppfyller kraven kan du bli tvungen att bygga en ny anläggning eller flytta den befintliga.