Hoppa till huvudinnehåll
Handtvätt under gammaldags handvattenpump

Vattenprov

Som brunnsägare är du i stor utsträckning hänvisad till att själv klara av problem med ditt brunnsvatten. Brunnsägare ansvarar för att rätt åtgärder vidtas och får också själva bekosta sådana åtgärder.

Kommunens skyldighet är att bistå med råd om åtgärder när det finns misstanke om att vattnet kan vara en hälsorisk eller att brunnen förorenas av exempelvis avloppsutsläpp. Eventuellt kan kommunen i sådana fall även hjälpa till med vattenprovtagning.

Nedan följer några exempel på vattenlaboratorier, som kan utföra analyser av brunns-vatten och varifrån vattenprovtagningsflaskor kan beställas.

 

Eurofins, Lidköping
www.eurofins.se
Telefon +46-(0)10-490 81 10

Eskilstuna Energi och Miljö AB
www.eem.se
Telefon 016-710 2300

SGS Analytics
www.brunnsvatten.se
Telefon 013-25 49 91

 

SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och kontroll, har uppgifter om andra laboratorier som är ackrediterade (godkända) för att analysera dricksvatten. Se SWEDAC:s hemsida

Har du frågor om brunnsvattenkvalitet kontakta Bygg- och miljöavdelningen på Flens kommun.