Handtvätt under gammaldags handvattenpump

Vattenprov

Som brunnsägare är du i stor utsträckning hänvisad till att själv klara av problem med ditt brunnsvatten. Brunnsägare ansvarar för att rätt åtgärder vidtas och får också själva bekosta sådana åtgärder.

Kommunens skyldighet är att bistå med råd om åtgärder när det finns misstanke om att vattnet kan vara en hälsorisk eller att brunnen förorenas av exempelvis avloppsutsläpp. Eventuellt kan kommunen i sådana fall även hjälpa till med vattenprovtagning.

Nedan följer några exempel på vattenlaboratorier, som kan utföra analyser av brunns-vatten och varifrån vattenprovtagningsflaskor kan beställas.

ALcontrol, Linköping
www.alcontrol.se
Telefon 013-25 49 00

Eurofins, Lidköping
www.eurofins.se
Telefon +46-(0)10-490 81 10

Eskilstuna Energi och Miljö AB
www.eem.se
Telefon 016-710 2300

Norrvatten, Solna
www.norrvatten.se
Telefon 08-62 737 00

SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och kontroll, har uppgifter om andra laboratorier som är ackrediterade (godkända) för att analysera dricksvatten. Se SWEDAC:s hemsida

Har du frågor om brunnsvattenkvalitet kontakta miljökontoret på Flens kommun.

Till dig som använder ALcontrol vid vattenprov

Under 2015 kan kommuninvånare lämna in sina vattenprover från ALcontrol i Stadshuset. Ni lämnar in proverna i receptionen i Stadshuset och ALcontrol kommer och plockar upp proverna kl 13 på följande datum:

Onsdag, vecka 3.
Onsdag, vecka 7.
Onsdag, vecka 11.
Tisdag, vecka 16.
Tisdag, vecka 17.
Tisdag, vecka 20.
Onsdag, vecka 24.
Tisdag, vecka 26.
Tisdag, vecka 29.
Onsdag, vecka 33.
Tisdag, vecka 38.
Tisdag, vecka 42.
Tisdag, vecka 43.
Onsdag, vecka 46.
Onsdag, vecka 50.
Tisdag, vecka 51.

Kom ihåg att lämna in proverna innan kl 13.

OBS! Denna information gäller bara de som tar sina prov hos ALcontrol.

Kontakt

Vid eventuella frågor kontakta miljöinspektör:

0157-43 02 64

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-01-29 13:25:57