Hoppa till huvudinnehåll
Handtvätt under gammaldags handvattenpump

Flens framtida vattenförsörjning

Flen tar idag sitt råvatten från sjön Båven. Vattenverket är från 1964 och är i behov av upprustning. Kommunfullmäktige i Flens- respektive Katrineholms kommuner har beslutat att bygga en överföringsledning för dricksvatten från Katrineholm till Flen. Mellan Valla och Flen kommer en ny vattenledning att behöva anläggas.

2012 beslutade Flens kommun att framtidens vattenförsörjning ska ske genom att köpa dricksvatten från Katrineholms kommun. Driftstart för överföringsledningarna och leverans av vatten från Katrineholm till Flen beräknas ske tredje kvartalet 2018.

Läs mer om projektet på Sörmland Vatten AB