Hoppa till huvudinnehåll

Kommunal anslutning

Det finns cirka 145 kilometer dricksvattenledningar och 185 kilometer avloppsledningar i kommunen. Ledningsnätet består av dricksvatten-, avlopps- och dagvattenledningar samt brunnar och ventiler och övrig kringutrustning.

Ansvarig för driften och skötseln av kommunens ledningsnät är det kommungemensamma bolaget Sörmland Vatten och Avfall AB.

Kontaktinformation

Sörmland Vatten & Avfall AB
Tel: 0150-800 100

Jourtelefon och felanmälan
För akuta vatten- och avloppsfel på det kommunala nätet utanför ordinarie arbetstid: 0150-800 150

Adress: Vingåkersvägen 18
641 51 Katrineholm

Öppettider
Mån-tor kl.09.00-16.00
Fre kl. 09.00-15.00

För avvikande öppettider och helgdagar se Sormlandvatten.se


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.