Hoppa till huvudinnehåll
Avloppsbrunn i asfalterad gata där höstlöv har samlats

Avlopp

Kommunens reningsverk får ta om hand det avloppsvatten som transporteras genom ledningsnätet. Kommunens 5 reningsverk renar sedan avloppsvattnet innan det går tillbaka till någon av recipienterna. Reningsverken får ta emot stora mängder vatten, mer vatten än vad vattenverken levererar. Detta på grund av att dagvatten är kopplat till avloppssystemet vilket gör att vid regn ökar flödena in till reningsverken, vilket i sin tur gör att det blir störningar.

Från och med 1 januari 2009 har Sörmland Vatten och Avfall AB hand om kommunens vatten och avlopp.