Hoppa till huvudinnehåll

Dricksvatten

I Flens kommun är det Sörmland Vatten och Avfall AB som ansvarar för driften av de kommunala vattenverken. Sörmland Vatten och Avfall AB är ett driftsbolag som ägs gemensamt av Flen, Katrineholm och Vingåkers kommuner. Regelbundet tas det prover av vattnet, s.k. egenkontroll, och åtgärder vidtas om brister upptäcks. För att få veta mer om det kommunala dricksvattnet se Sörmland Vatten och Avfall AB:s hemsida. Om du har frågor om det kommunala vattnet kontakta Sörmland Vatten och Avfall AB.