Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Brogetorp vägarbete

Från och med vecka 38 inleds ett vägarbete i Brogetorpsområdet. Arbetet är indelat i tre etapper.

Etapp 1.

  • Brogetorpsvägen stängs för bilar mellan Bo Hammarsköldsväg och Januarivägen.
  • Bilar leds om via en gång- och cykelväg med trafikljus från Oktobervägen till Bo Hammarsköldsväg.
  • Fotgängare påverkas inte.
  • Tydliga skyltar och avspärrningar sätts upp.

Varför vägarbetet?
Vägarbetet löser långvariga problem med skador och förändringar i vägen, särskilt vid infarten och på Brogetorpsvägen. Det finns ingen annan praktisk lösning.

Del 2 och 3 Etapp 2 planeras för vecka 40.
Mer info om etapp 2 och 3 i vecka 36.

Kontakt Ring Kontaktcenter vid frågor: 0157-43 00 00.

bilden visar hus i tätort med grönska bredvid

Trafik & gator

Kommunen har många och breda uppdrag som rör trafik och infrastruktur. Det handlar om trafikplanering, trafiksäkerhet, väghållning, kollektivtrafik, färdtjänst, skolskjuts och stora infrastrukturprojekt.

Taggar:

Brogetorp
vägarbete

Sidan uppdaterad: 2023-10-02

Hittade du rätt information?