Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Parkeringsförbud under vinterperioden

Parkeringsförbud införs på Ugglevägen och Prins Wilhelmsväg under vinterperioden.

Prins Wilhelms väg visas överst och Ugglevägen därunder.

I ett försök att underlätta vinterväghållningen införs över vintermånaderna parkeringsförbud på Prins Wilhemsväg och på Ugglevägen. Detta då dessa vägar ofta har mycket fordon I gaturummet och det är svårt att snöröja effektivt.

För fastighetsägare finns det möjlighet att parkera antingen på sin egen tomt, på föreningarnas parkeringsplatser eller garage. I PW-området finns det möjlighet att stå på någon av de kommunala parkeringarna.

Parkeringsförbudet kommer gälla fram till den 15 April.