Parkeringsförbud under vinterperioden

Parkeringsförbud införs på Ugglevägen och Prins Wilhelmsväg under vinterperioden.

Prins Wilhelms väg visas överst och Ugglevägen därunder.

I ett försök att underlätta vinterväghållningen införs över vintermånaderna parkeringsförbud på Prins Wilhemsväg och på Ugglevägen. Detta då dessa vägar ofta har mycket fordon I gaturummet och det är svårt att snöröja effektivt.

För fastighetsägare finns det möjlighet att parkera antingen på sin egen tomt, på föreningarnas parkeringsplatser eller garage. I PW-området finns det möjlighet att stå på någon av de kommunala parkeringarna.

Parkeringsförbudet kommer gälla fram till den 15 April.

24 februari 2024