Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Uppdaterad information - Brogetorp

Fortsatt en period kommer stadsbussen inte trafikera Brogetorp.

arbetare lägger asfalt

Tills vidare hänvisar vi till hållplats Amazonplan. Gator är nu öppna för gång- cykel och biltrafik men på grund av asfaltsläggning denna vecka samt arbete med hållplatsen från nästa vecka och 1-2 veckor framåt kommer bussen inte att gå in i området ännu.

Mer information om när bussen åter kan trafikera Brogetorp kommer.

Sidan uppdaterad: 2023-10-24

Hittade du rätt information?