Uppdaterad information - Brogetorp

Fortsatt en period kommer stadsbussen inte trafikera Brogetorp.

arbetare lägger asfalt

Tills vidare hänvisar vi till hållplats Amazonplan. Gator är nu öppna för gång- cykel och biltrafik men på grund av asfaltsläggning denna vecka samt arbete med hållplatsen från nästa vecka och 1-2 veckor framåt kommer bussen inte att gå in i området ännu.

Mer information om när bussen åter kan trafikera Brogetorp kommer.

24 februari 2024