Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Ombyggnad väg 55

Den olycksdrabbade väg 55 mellan Dunker och Björndammen kommer nu byggas om till mötesfri väg.

Från november 2023 förbereds arbetet genom att avverka skog i den nya vägsträckningen. Sträckan kommer att byggas om till mötesfri landsväg för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Det kommer byggas säkrare korsningar, viltstängsel, faunapassager och busshållplatser. Nya väg 55 mellan Dunker och Björndammen blir 4,5 km, 1,1 km kortare än idag. 3,2 km av vägen kommer att gå i en ny sträckning, resten är ombyggnad av nuvarande väg.

 

Sidan uppdaterad: 2023-10-25

Hittade du rätt information?