Ombyggnad väg 55

Den olycksdrabbade väg 55 mellan Dunker och Björndammen kommer nu byggas om till mötesfri väg.

Från november 2023 förbereds arbetet genom att avverka skog i den nya vägsträckningen. Sträckan kommer att byggas om till mötesfri landsväg för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Det kommer byggas säkrare korsningar, viltstängsel, faunapassager och busshållplatser. Nya väg 55 mellan Dunker och Björndammen blir 4,5 km, 1,1 km kortare än idag. 3,2 km av vägen kommer att gå i en ny sträckning, resten är ombyggnad av nuvarande väg.

 

24 februari 2024