Belysningen vid Flensån släckt

Tekniska avdelningen låter meddela att belysningen vid åpromenaden längs Flensån tillfälligt kommer vara släckt kvällstid på grund av högt vattenstånd.

22 februari 2024