Vägarbete på Rusthållsgatan i Malmköping

Detta arbete kommer ske under vecka 25.

Under vecka 25 kommer det alltså utföras vägarbete på Rusthållsgatan i Malmköping, vilket beräknas pågå mellan den 17 och 20 juni. Under denna period kommer biltrafik inte att kunna passera vid den markerade platsen på kartan, utan man måste därför välja en alternativ väg.

18 juli 2024