Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality
Pågående

Hissen vid Flens järnvägstunnel avstängd 8-24 Juli

Trafikverket ska renovera hissen som går upp och ner från plattformen vid spår 2 och 3 vid Flen station. Därför är hissen avstängd från måndag 8 juli till onsdag 24 juli.

Hissen måste underhållas för att fortsätta fungera på ett säkert sätt. Under den tiden behöver resenärer på Flen station använda trappan till och från plattformen.

Sidan uppdaterad: 2024-06-18