Hissen vid Flens järnvägstunnel avstängd 8-24 Juli

Trafikverket ska renovera hissen som går upp och ner från plattformen vid spår 2 och 3 vid Flen station. Därför är hissen avstängd från måndag 8 juli till onsdag 24 juli.

Hissen måste underhållas för att fortsätta fungera på ett säkert sätt. Under den tiden behöver resenärer på Flen station använda trappan till och från plattformen.

18 juli 2024