Hoppa till huvudinnehåll
Tågräls med grönt lok i bakgrunden

Infrastruktur

Kommunen har många och breda uppdrag som rör trafik och infrastruktur. Det handlar om trafikplanering, trafiksäkerhet, väghållning, kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts samt omfattande infrastrukturprojekt.

Här hittar du information om kommunens arbete vad gäller trafikplanering och kollektivtrafik, bredbandsarbete, underhåll och renoveringar av gatu- och parkmiljön i Flens kommun. Här hittar du också information om hur du ansöker om tillstånd för torghandel, ansöker om färdtjänst och skolskjuts.

Vattenfall bygger ny ledning från Hedenlunda

När SSAB i Oxelösund ställer om till fossilfri stålproduktion kommer den gamla masugnen att bytas ut mot en ljusbågsugn. Det kräver en utökad elanslutning och SSAB har därför frågat Vattenfall Eldistribution om anslutning av ljusbågsugnen. Vattenfall har i sin tur inlett arbetet med att bygga två nya 130 kV- ledningar mellan transformatorstationen i Hedenlunda utanför Flen och transformatorstationen vid SSABs stålfabrik i Oxelösund.

Vattenfall har publicerat en samlingssida med alla relevant information om ärendet, klicka på denna länk för att följa utvecklingen.