Flens kommun har som många andra kommuner tillsammans med landsting och regioner många och breda uppdrag som rör trafik och infrastruktur. Här kan du få information om kommunens trafikplanering, bredbandsarbete, arbeten på gator och torg mm

Kommuner har tillsammans med landsting och regioner har många och breda uppdrag som rör trafik och infrastruktur. Det handlar om trafikplanering, trafiksäkerhet, väghållning, kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts samt omfattande infrastrukturprojekt.

Här hittar du information om kommunens arbete vad gäller trafikplanering och kollektivtrafik, bredbandsarbete, underhåll och renoveringar av gatu- och parkmiljön i Flens kommun. Här hittar du också information om hur du ansöker om tillstånd för torghandel, ansöker om färdtjänst och skolskjuts.