Hoppa till huvudinnehåll

Bredband

År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet. År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Ny fibersträckning mellan Hälleforsnäs och Malmköping
För att förstärka robustheten i Flens kommunnät och öka anslutningsmöjligheten för villor och fritidsfastigheter, har ny fibersträcka anlagts mellan Hälleforsnäs och Malmköping.
I och med detta har mer än 95% av invånarna i Flens kommun tillgång till fiberanslutning.

Flens Stadsnät byter namn till Flens Kommunnät
Då Flens stadsnät inte har några tjänster i sitt nät, byter vi nu namn till Flens Kommunnät. Flens Kommunnät är endast en bärare av tjänster från IP-Onlys öppna nät.
Det innebär att boende i Flen beställer sina tjänster från denna öppna portal med en mängd olika leverantörer och tjänster.
All kommunikation ska därför ske med IP-Only, då det är de som levererat fiber och ändutrustning till din fastighet.
Ledningsrätt eller markupplåtelseavtal, vad är skillnaden för dig som  markägare?
Senaste tiden har kommunen fått många frågor om markavtal, så här kommer lite förklaringar.
Markupplåtelseavtal är ett avtal mellan två parter med villkor där oftast ett högre pris per meter ges till markägaren, samt att det finns reglerade villkor som är en bra säkerhet för markägaren för framtida underhåll och vad som sker med fibern.

Ledningsrätt är ett sämre alternativ för markägaren där priset sätts av lantmäteriet samt att alla villkorade punkter inte längre gäller. Detta alternativ tar lång tid att genomföra samt att kostnaderna är höga för den som söker en ledningsrätt. Vissa fördelar för den som vill gräva eftersom ledningen skrivs in i lagfarten och gäller då för all framtid. Det betyder att ersättning för intrånget ges endast vid ett tillfälle.

Tänk på att fiber är en samhällskritisk infrastruktur och man får alltid rätt att förlägga fibern. Vilket avtal man väljer som markägare bör man tänka igenom. Men som regler är att ett markupplåtelseavtal alltid är att föredra för markägaren och för den som ska gräva eftersom det är mycket bättre säkerhet för markägaren. Samt att utbyggnaden av den efterlängtade fiberkabeln sker snabbare till de som beställt en anslutning.
Risker med ledningsrätt är att de som ska bygga fiberkabeln väljer att inte bygga, det beror på att kostnaderna med ledningsrätten kan bli så höga att inte inte blir lönsamt att få fram fibern till de som beställt. Det kan innebära att utbyggnaden inte blir av i vissa områden. Fördelar att ha fiber på sin mark är att man har möjlighet att sälja mark mycket lättare eftersom företagsetableringar möjliggörs samt att med fiber så blir det en växande landsbygd, där folk kan leva och bo och har samma digitala tjänster som i staden.

Mer info finns här:

https://www.lantmateriet.se/sv/fastigheter/andra-fastighet/tillgang-till-annans-mark/ledningsratt/

Ansvariga för bredbandsfrågor

Chef IT & service
Niklas Witt 0157-43 00 98
niklas.witt@flen.se

Projektledare IT
roland.martin@flen.se

Nätverkstekniker
ludwig.karlsson@flen.se

Sidansvarig: Niklas Witt
Senast uppdaterad: 2023-01-25 10:56:35

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Niklas Witt

Kommunjurist, IT- och servicechef

0157 - 43 00 98