Hoppa till huvudinnehåll

Historik

Samlad historik för fiber- och bredbandsnyheter som publicerats från 2016 till 2020.

2020

2020-10-12 Telia moderniserar nätet i Flens kommun

Basen för en fortsatt digitalisering är att det finns en infrastruktur som möjliggör en snabb, robust och säker uppkoppling. Telia genomför därför en övergång från kopparbaserade tjänster till tjänster baserade på främst fiber- och mobilnät.

Eftersom tjänster över fiber- och mobilnät erbjuds av en mängd olika aktörer är det den samlade marknaden som kommer att erbjuda alternativen till kopparnätet. I de fall en kund inte erbjuds en ny lösning av sin nuvarande operatör kommer Telia säkerställa att kunden får möjlighet till information om de alternativ som finns tillgängliga på marknaden. Detta sker bland annat via en operatörsneutral kundtjänst dit kunder kan vända sig för att få hjälp att hitta de alternativ som passar deras behov bäst.

Den operatörsneutrala kundtjänsten, Telekomguiden, har följande kontaktuppgifter: Telefon: 010 -130 79 00, mejl: info@telekomguiden.se, hemsida: telekomguiden.se.

Telia kommer att ha särskilda erbjudanden för de kunder som berörs av förändringen. På telia.se/framtidensnat finns mer information om Telias ersättningserbjudanden. Vid frågor hänvisas till Telias särskilda kundtjänster:  Konsument: 020-34 12 40, företag: 020-30 50 50.

I det fall ett hushåll eller företag bedömer att ingen leverantör på marknaden kan leverera telefoni eller internet till dess bostad/verksamhetsställe kan man vända sig till PTS för att ansöka om stöd. Läs mer på denna webbsida.

2019

2019-11-29 HyltingeÖ

IP-only har fått positiva besked från Trafikverket och kan nu påbörja arbetet längs med väg 848.
Det här innebär att IP-only nu kan fortsätta arbetet med att bygga ihop fibernätet för att få fram signalen till fler hushåll
De är även klara med arbetet kring den sjökabel vi har förlagt till ön, som i sin tur gör att deras nät på Hyltingeö får signal.

2019-11-19 Ledningsrätt eller markupplåtelseavtal, vad är skillnaden för dig som  markägare?

Senaste tiden har kommunen fått många frågor om markavtal, så här kommer lite förklaringar.

Markupplåtelseavtal är ett avtal mellan två parter med villkor där oftast ett högre pris per meter ges till markägaren, samt att det finns reglerade villkor som är en bra säkerhet för markägaren för framtida underhåll och vad som sker med fibern.

Ledningsrätt är ett sämre alternativ för markägaren där priset sätts av lantmäteriet samt att alla villkorade punkter inte längre gäller. Detta alternativ tar lång tid att genomföra samt att kostnaderna är höga för den som söker en ledningsrätt. Vissa fördelar för den som vill gräva eftersom ledningen skrivs in i lagfarten och gäller då för all framtid. Det betyder att ersättning för intrånget ges endast vid ett tillfälle.

Tänk på att fiber är en samhällskritisk infrastruktur och man får alltid rätt att förlägga fibern. Vilket avtal man väljer som markägare bör man tänka igenom. Men som regler är att ett markupplåtelseavtal alltid är att föredra för markägaren och för den som ska gräva eftersom det är mycket bättre säkerhet för markägaren. Samt att utbyggnaden av den efterlängtade fiberkabeln sker snabbare till de som beställt en anslutning.

Risker med ledningsrätt är att de som ska bygga fiberkabeln väljer att inte bygga, det beror på att kostnaderna med ledningsrätten kan bli så höga att inte inte blir lönsamt att få fram fibern till de som beställt. Det kan innebära att utbyggnaden inte blir av i vissa områden.

Fördelar att ha fiber på sin mark är att man har möjlighet att sälja mark mycket lättare eftersom företagsetableringar möjliggörs samt att med fiber så blir det en växande landsbygd, där folk kan leva och bo och har samma digitala tjänster som i staden.

Mer info finns här:
https://www.lantmateriet.se/sv/fastigheter/andra-fastighet/tillgang-till-annans-mark/ledningsratt/

2019-11-19 Info från IP-only om utbyggnaden

Humledal: Mål att bli klara till årsskiftet.
Vadsbro: Mål att bli klara till årsskiftet.

Kunder på Stäringe’s mark blir fördröjda minst ett år på grund av markavtalsfrågor.

Bronäs rökärr  Mål att ansluta 45 kunder till årsskiftet.
Dunker: Mål att ansluta 150 kunder till årsskiftet.
Bettna är klart.
Hyltingeö: Inväntar beslut från trafikverket för att kunna ansluta merparten av de boende.
Men fram till årsskiftet beräknas trots det ca: 15 kunder bli anslutna.

Sparreholm: Mål att vara helt klar till våren 2020.

2019-08-28 Telia meddelar att de lägger ner telestationen för HyltingeÖ 2020-09-30
51 hushåll förlorar ADSL och fast telefoni.

2019-08-21 aktuell information över IP-only’s fiberbyggnation
Totalt ca: 1600 anslutningar  är klara och i drift.
Antal företagsanslutningar: ca 140 klara och i drift.
Från midsommar fram till dagens datum har IP-only schaktat 28 mil fiberschakt.

Vissa områden saknas tyvärr markavtal och dialog med markägare fortlöper.

2019-05-24 IP-only informerar om utbyggnaden.
På följande länk nedan finns information om utbyggnadens status och planering per 2019-05
Information från IP-only

2019-04-02 Bredbandskartan från PTS är uppdaterad
E-tjänsten Bredbandskartan, som bland annat visar tillgången till bredband i Sverige, har blivit snabbare och fått nya funktioner.
I nya, uppdaterade Bredbandskartan är det nu möjligt att filtrera så att kartan visar bredbandsutbyggnaden totalt sett eller bara inom tätort och småort, eller utanför tätort och småort. Denna filtrering är helt ny, tidigare har användarna bara kunna se total nivå.
Själva kartan är utbytt. Det finns även ett nytt sätt att byta mellan kartor som är tydligare och enklare för användarna och som mer liknar andra karttjänster.
Besök gärna Bredbandskartan och PTS statistikportal för att ta del av den senast statistiken från rapporten PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018, som presenterades nyligen.

https://www.bredbandskartan.se/
https://statistik.pts.se/

2019-03-28 Post- och telestyrelsen informerar

Bredbandsutbyggnad genom fiber- och mobilnät fortsätter och 2018 hade 81 procent av alla hushåll och företag tillgång till bredband med 100 Mbit/s. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018.

Totalt har ca 77 procent av hushållen tillgång till fiber. Det är en ökning med nästan 5 procentenheter jämfört med föregående år. Snabbast är ökningen i Hallands län (ca 8 procentenheter), följt av Blekinge och Jönköpings län.

Utbyggnaden av fiber till enfamiljshus går snabbt – 61 procent av enfamiljshusen är nu fiberanslutna, jämfört med ca 53 procent 2017. Ca 78 procent av alla enfamiljshus är dessutom fiberanslutna eller ligger i den absoluta närheten av en redan fiberansluten byggnad, vilket ger en hög potential för att fiberansluta fler enfamiljshus inom relativt kort tid.

Här kan du läsa hela informationen.

2019-02-01: IP-only publicerar en kvalitetsrapport med 25 förbättringsåtgärder
https://www.ip-only.se/blog/2019/01/29/ip-only-publicerar-kvalitetsrapport-med-25-genomforda-forbattringsatgarder/

2019-01-23 Vinter och tjäle.
Just nu råder det vinter och tjälen hindrar fortsatt grävning.
Men fibersvetsning och andra jobb fortsätter som vanligt där det går.
Antal anslutna/klara kunder:

Humledal: 216 st.
Vadsbro: 97 st.
Bronäs Rökärr: 95 st.
Bettna: 378 st.
Skebokvarn: 124 st.
Sparreholm: 49 st.
Hyltingeö: 0 st.
N Båven Rockelstad: 0 st.

Planen är att alla anslutningar bli klara under 2020.

2018

2018-12-11 Senaste information av IP-Onlys fiberutbyggnad på landsbygden.
Arbetet gå framåt och flertalet nyanslutningar av kunder sker löpande.
Nedan är aktuella siffror över utbyggnaden och planerade datum.

Bettna: 95% schaktning klart. Anslutna kunder ca: 280 st. Planerat anslutna till nyår: 343 st.
Skebokvarn: 54% schaktning klart. Anslutna kunder 25 st. Planerat anslutna till nyår: 93 st.
Sparreholm: 51% schaktning klart. Anslutna kunder 42 st.
Hyltingeö: Planerad huvudledning till 2019 Q2 och då börjar kunder anslutas.
Humledahl: 99% schaktning klart. 190 anslutna kunder.
Vadsbro: 17 anslutna kunder. Målet är att antalet är 200 st till nyår.
Bronäs / Rökärr: 25% schaktning klart. Planerat att ansluta till nyår : 100 st.
Dunker: 2019 planerad start Q2

Kommunens egna stadsnät har dragit fiber till Bettna skola.
Nu kan äntligen eleverna och lärarna ha en stabil anslutning  utan begränsningar, de använde tidigare mobilt bredband.

2018-11-26 Senaste informationen om bredbandsutbyggnaden i Sverige. (halvårsrapport)
Fast bredband
Fiberabonnemangen fortsatte att öka.

Det fanns 3,9 miljoner abonnemang på fast bredband, vilket motsvarar en ökning med 4 %. Antalet abonnemang via fiber uppgick till 2,5 miljoner, vilket är en ökning med 15 %.

Fiber stod för den största delen av tillväxten inom fast bredband och utgjorde mer än hälften (64 %) av alla abonnemang på fast
bredband

Antalet fiberabonnemang med en nedladdningshastighet på 100 Mbit/s eller mer uppgick till 2,2 miljoner (en ökning med 21 %)

2018-10-09 Nu är arbetet i full gång.
Just nu pågår byggnationen i Flens Kommun enligt IP-onlys nya arbetssätt.
Det innebär att de bygger klart ett område och går sedan vidare till nästa område.
Vilket område de väljer att gå vidare till beslutar de först när pågående område börjar bli klart.

IP-only har schaktat 45% av deras planerade grävsträcka. Så det återstår flera mil av grävarbeten i Flens kommun, så vänligen ha förståelse för avspärrningar trafikljus, hastighetsbegränsningar för det handlar om er och utförarnas säkerhet.

IP-only’s process att lösa markavtal och tillstånd har tagit längre tid än beräknat vilket innebär det att vissa avtal mot er kunder börjar löpa ut, IP-only kommer att skicka ut förnyelser på avtalen.

Det har florerat många felaktiga rykten om IP-only och Kommunen i socialmedier och även i vissa tidningar. Så jag uppmanar er att läsa på denna sida om vad som sker istället för att lyssna på rykten. Det finns även en risk att felaktiga rykten kan leda till att folk väljer att inte förnya sina avtal eller väljer att avstå från att beställa fiber, det kan i värsta fall leda till att fibersatsningen på landsbygden avstannar vilket vore ett steg i fel riktning. En levande landsbygd där folk ska kunna bo, verka och leva har idag samma krav på säkert och snabbt bredband som de som bor i orter och städer. Aldrig förr har efterfrågan på fiber varit större och aldrig har det byggs så mycket fiber i och utanför Sverige.  Det finns ingen teknik i sikte som kan ersätta en fiberanslutning, fiber är fortfarande den enda teknisk som klassas som framtidssäker.

IP-only har ett samarbetsavtal  med Flens Kommun där vi samverkar i vissa delar och i vissa fiberdragningar.
Flens kommun är inte beställare av utbyggnaden som sker och har inte heller upphandlat utbyggnaden. Kommunen har ett samarbetsavtal där vi samverkar för att möjliggöra utbyggnaden. Alla avtalsfrågor, återställning, anslutningar, med mera hanteras av IP-Only.

2018-06-20 IP-onlys tidsplan.
IP-onlys tidsplan är att byggnationen ska vara klar under 2019. Kommunens mål från början var under 2020.
På grund av svårigheterna med att veta när markavtal blir påskrivna och när tillstånd beviljas så är det svårt att sätta en tidsplan eftersom många tar en planerad tidsplan som ett löfte.
Ibland tar även grävning mycket längre tid än tänkt på grund av markförhållanden.
Så tyvärr finns det just nu ingen beslutad tidsplan för just ditt områden eller dig som kund till IP-Only.

Men byggnationen pågår och byggs nu områdes vis och varje område delas in i sektorer.
När de är klara i en sektor och hushållen har fått deras anslutning aktiv så går de vidare till nästa sektor.
När alla sektorer är klara i ett område så går de vidare till nästa område. (områdena kan ni se på kartan)

Arbete pågår nu i Bettna, Humledal och Vadsbro.
Återställningar och besiktningar sker löpande i hela Flens kommun.

Kommunen har ett samarbete med IP-only i vissa byggnationsfrågor, men kommunen har ingen information om dig som beställare av en fiberanslutning.
Alla kundrelaterade frågor så som anslutning/återställning ska gå till IP-onlys kundportal.

2018-06-20 Fler har tillgång till fiber i Sverige än i grannländerna
Tillgången till bredband via fiber är större i Sverige jämfört med våra grannländer i Norden och Baltikum.
Det visar sammanställningen av telekomstatistik från de fem nordiska och tre baltiska länderna, som Post- och telestyrelsen presenterar idag.
Statistiken är nu uppdaterad med siffror för 2017.

Tillgången till bredband via fiber är högre för hushållen i Sverige än i övriga länder i jämförelsen, 84 procent På andra och tredje plats kommer Island med 69 procent och Estland med 65 procent. Uppgifterna avser hushåll som är fiberanslutna eller har fiber i sin absoluta närhet (”homes passed”), utom för Island där siffrorna endast avser fiberanslutna hushåll. Danmark är det land med störst tillgång till bredband med en hastighet på 100 Mbit/s, 91 procent. Sverige kommer på andra plats med 87 procent.

Sverige har betydligt fler abonnemang med hastigheter på minst 100 Mbit/s än de andra länderna i Norden och Baltikum. Island kommer på andra plats. I samtliga länder stiger antalet snabba abonnemang. Vad gäller det sammanlagda antalet bredbandsabonnemang via fiber och kabel-tv ligger Sverige och Norge i topp med 0,31 respektive 0,29 abonnemang per capita. Strax efter följer Danmark och Finland. Fiber och kabel-tv-nät är i dagsläget de accesstekniker som kan ge hastigheter på 1 Gbit/s.
Rapporten i sin helhet hittar man här (engelska)

2018-05-25 Information om hur telekommarknaden såg ut i Sverige 2017. 

Mobilabonnemang
• Totalt mobilabonnemang: 14,4 milj. (-2%)
– varav samtal & data: 10,3 milj. (+2%)
– varav endast data: 1,9 milj. (- 12%)
– varav endast samtal: 2,2 milj. (-10%)
• Mobildata trafik: 831 000 Tbyte (+30%)

Bredbandsabonnemang
• Fast bredband (fiber, kabel, xDSL, övrigt):
3,9 milj.(+ 5 %)
– varav fiber: 2,4 milj. (+18%)

Fasta telefoniabonnemang
• Fast telefoni: 2,6 milj. (-16%)
– varav ip-telefoni: 1,5 milj. (-12%)

Traditionella betal-tv-abonnemang
• Digitala tv-abonnemang: 2,9 milj. (1%)
– varav iptv fiber: 1,0 milj. (+18%)
• Analoga tv-abonnemang: 2,4 milj. (-2%)

2018-05-24 IP-only kommer hålla ett informationsmöte med byalagen och fiberföreningarna
Möte om utbyggnads planen för 2018 för Flens kommun.
Inbjudan har gått ut till representanter för byalag och fiberföreningar, mötet kommer hållas den 12 juni.

2018-05-22 Status om IP-onlys utbyggnad just nu.
Schaktning pågår nu i Humledal.
Schaktning i Vadsbro planeras starta inom 2-3 veckor. (upphandling av ny underentreprenör pågår)
Schaktning i Bettna väntar på tillstånd från Länsstyrelsen.

2018-05-14  De båda operatörerna Telia och Tele2 har kommit överens om att det är dags att avveckla det gemensamt ägda 3G-nätet.
Det kommer dock att ta ett tag innan allt är nedsläckt och klart. Avvecklingen kommer att ske successivt och beräknas vara helt genomförd först år 2025.

2018-05-14 Information om vad IP-only gör just nu.
Tryckningar under vägar sker i Humledal.

Besiktnings av de grävningar som skett under 2017 är i full gång.
Återställningar av grävskador och vägar som skett håller på att planeras för återställning.

Flera arbeten inväntar tillstånd från Länsstyrelsen eller Trafikverket för att kunna komma igång.
Tillstånden är väldigt försenade och orsaken är extremt hög arbetsbelastning hos myndigheterna och det orsakar förseningar i flera av de planerade områdena.

Så fort vi får veta något mer så kommer information ut på denna sida.


2018-04-12 Information om IP-onlys utbyggnad under 2018.
Under 2017 grävde IP-only i hela Flens kommun samtidigt med flera områden parallellt.

Under 2018 kommer IP-only ändra utbyggnaden till att gräva 2-3 områden i taget. Detta gör att det blir lättare att följa upp och kvalitetssäkra utbyggnaden.
Utbyggnadstakten går ner något i Flens Kommun men det blir högre kvalité och bättre kontroll över utbyggnaden. IP-only beräknar att hela Flens Kommun är klart under 2019.

De tre första områdena som IP-only kommer börja i är:

Humledal: Driftsättning av kunder om 2 månader.
Vadsbro: Driftsättning av kunder under juni månad.
Bettna: 121 aktiva kunder redan och viss grävning återstår.

Vilken ordning de kommer fortsätta utbyggnaden beror på vilka områden som är klara med markavtal / trafikverkets tillstånd.

IP-only känner till att vissa vägar har blivit sönderskörda i början av vintern och de kommer att återställa.
Alla frågor om återställning av vägar måste man ta med IP-onlys kundtjänst.

Svenskarnas användning av Telefoni & Internet 2017. (PTS undersökning)
Telefoni:
98 procent använder en mobiltelefon.
83 procent kan tänka sig att avstå sin fasta telefon, eller har redan gjort det, till förmån för mobiltelefon.
58 procent har drabbats av problem när de ringt med sin mobiltelefon än som inte drabbats (42 procent). Det som flest anger som problem är att samtal bryts (39 procent) eller att ljudkvaliteten är låg (34 procent).

Internet:
50% av de som deltar i undersökningen anger att de har fiber som huvudsaklig anslutning till internet, vilket är en ökning från 35 procent (2015).
Endast 19 procent anger att de har ADSL som huvudsaklig anslutning, vilket är en minskning sedan 2015 års undersökning, då 27 procent angav detta.
En tredjedel av de som ansluter till internet via ADSL kan inte ansluta till internet på något annat sätt.
14 procent anger mobilt bredband som huvudsaklig anslutning, vilket är en minskning jämfört med 2015 då 17 procent hade mobilt bredband som huvudsaklig anslutning.

86 procent använder internet i hemmet i stort sett varje dag ADSL/VDSL minskat från 35 procent till 18 procent.
Var fjärde person uppger att de valt sin huvudsakliga internetanslutning i hemmet på grund av att de inte vill ha begränsning i datamängdanvändandet/använder tjänster som kräver högre överföringshastigheter.
57 procent, kan inte tänka sig att byta från fast bredband till att endast använda mobilt bredband i hemmet.
Bland de huvudsakliga anledningarna till att man inte kan tänka sig att byta nämns begränsad överföringshastighet (52 procent) och att man tror att det blir för dyrt (40 procent)

Missa inte att svara på kommunens egna enkät som ligger här: https://goo.gl/forms/rJx1Rl5sGCrCbDSI2

2018-02-20 Status uppdatering.
Eftersom det är vinter så är nästan alla arbeten pausade tills det blivit vår och det blivit bättre markförhållanden. Men några nyheter har vi lyckats få tag i.

Bettna har nu 212 kunder uppkopplade och det kvarstår cirka 10.000 meter schakt.

IP-only väntar på flera tillstånd från Trafikverket och Länsstyrelsen för att kunna komma vidare i vissa delar i Flen.
(Det är idag extremt långa handläggningstider i hela Sverige från trafikverket, vilket är ett problem för utbyggnadstakten.)

IP-only har städat bort förbrukningsmaterial där det går.


2018-02-12 Intresseanmälan har nu gått ut till områden som ännu inte fått avtal.
IP-only har nu skickat ut intresseanmälan till resterande områden i Flen.
Om du vill ha fiber är det av största vikt att du fyller i intresseanmälningen, den ligger till grund för fortsatt utbyggnad av fibern.
Du som redan fått avtal från IP-only behöver inte göra någon intresseanmälan.


2018-01-30 Bredbandsenkät
Vänligen fyll i denna korta enkät från Regionförbundet som vill kartlägga hur du upplever din uppkoppling mot Internet.
Ta mig till enkäten

2018-01-26 IP-Only pausar vissa byggnationer under vintern.
”Vi stoppar inga projekt. Däremot kommer vi i vissa fall ta en naturlig paus på grund av vinterförhållanden och försenad tillståndshantering. Under denna tid genomför vi kvalitetsarbete och kvalitetssäkring”, säger IP-Onlys presschef Niclas Karnhill till Nyhetsbyrån Direkt.

”Fiberutbyggnaden fortsätter i vår och våra långsiktiga mål ligger fast – IP-Only byggde mest av alla fiberoperatörer i landsbygd under 2017 och kommer göra det även 2018”, tillägger presschefen.

2017

2017-12-21  God jul & Gott nytt år.
Vi vet att det är många som väntar på att få att få ett snabbt och stabilt bredband via sin fiber ute på landsbygden. Den ursprungliga planen var att jobbat skulle vara klart 2020, men nu siktar IP-only på bli klara redan under 2018, det tycker vi i kommunen är en bra julklapp till invånarna i Flen från IP-only. Flen har 991km vägbana och 830 km av dessa ska grävas och dras fiber, sedan tillkommer all grävning på tomter. Runt 80 grävmaskiner är ute på våra vägar och vi vet att det kan medföra besvär i trafiken men hoppas att det finns förståelse för det gigantiska projekt som nu är i full gång i vår kommun.
Önskar alla en God Jul & Gott Nytt år.

2017-12-21 Driftsatta kunder.
Bettna: 85
Skebokvarn: 10

2017-12–21 IP-only:  Status markavtal markägare.
Bettna: saknas 9 av 173
Bronäs Rökärr: saknas 60 av 100
Dunker: saknas 26 av 245
Humledal: saknas 10 av 127
Hyktinge Ö: Saknas 0 av 35 (alla markavtal påskrivna)
Båven Rockelstad: Saknas 3 av 102
Skebokvarn: saknas 8 av 98
Sparreholm Norra: saknas 6 av 35
Vadsbro: saknas 12 av 107
Årdala Forssa: saknas 9 av 96

2017-11-30 De första kunderna har nu fått signal i Bettna.
De första femtio hushållen i Flen/ Bettna har nu fått signal , de kan nu beställa tjänst och använda sin fiberanslutning. Arbete pågår att driftsätta fler kunder i Flen.

2017-11-30 Avtal till tätorterna i Flens kommun.
Under januari 2018 kommer avtal att skickas ut till tätorterna.
Avtalet kan skilja sig lite ifrån det avtalet som är på landsbygden på grund av avsaknaden av statliga eu-medel. Mer information kommer när utskicket närmar sig.

2017-11-15 Strömavbrott orsakade störningar i bredbandsleveransen till fasta och mobila anslutningar.
Två elkablar gick sönder i byggnationen av ny vattenledning mellan Katrineholm och Flen.
Det orsakade ett stort strömavbrott i Flen och påverkade flertalet bredbandskunder på fasta och mobila-nätet under några timmar.

2017-11-08 Vikten av snabbt bredband för kommunens företagsklimat.
Vid en jämförelse av Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet med Post- och telestyrelsens kartläggning av företagens tillgång till snabbt bredband fann Bredbandsforum ett tydligt samband både 2014, 2015 och 2016. I de kommuner där företagen totalt sett är mest nöjda med sina förutsättningar, har fler företag också tillgång till snabbt bredband. I en ny jämförelse med siffror från 2017 finner vi samma samband.   Läs mer här

2017-11-01 IP-only senaste byggplanering.
Klicka här för att komma till IP-only’s planerade utbyggnadsplan

2017-11-01 Status Markavtal

Bettna: 155 st. klara av 175 st.
Sparreholm: 27 st. klara av 30 st.
Hyltingeö: 35 st. klara av 35 st.
Skebokvarn: 85 st. klara av 91 st.
Dunkers: 191 st. klara av 205 st.
Båven/Rockelstad: 91 st. klara av 99 st.
Årdala/Forssa: 85 st. klara av 87 st.
Humledal: 113 st. klara av 168 st.
Vadsbro: 66 st. klara av 200 st.
Bronäs/Rökärr: 2 st. av 100 st. Bearbetningen påbörjades vecka 43.

Områdesschakt pågår nu i åtta av tio områden. I Båven/Rockelstad och Bronäs/Rökärr påbörjas schakten under vecka 46-47.

Tomtschakt och kundinstallation pågår i samtliga områden.

2017-10-30 Avgrävningar, ansvar?

Varför grävs kablar av och hur kan man undvika det?

Innan man gräver i mark så har man en skyldighet att begära utsättning, det gör man via en hemsida som heter ledningskollen.se.
Alla som har ledningar i det berörda området är skyldiga att märka upp dessa, om man väljer att inte märka upp sina ledningar så får man betala grävskadan själv trots att någon annan har orsakat den.
IP-onlys underentreprenör använder sig av ledningskollen för att få veta vart kablar finns i marken.
Problemet är att vissa ledningsägare inte markerar ut sina ledningarna.
Blir inga ledningar utsatta så betyder det att det inte finns några ledningar och då gräver man som att det inte finns några ledningar i marken.
Många gånger så är ledningar även felaktigt utsatta. Äldre ledningar har aldrig blivit inmätta med GPS och kan vara väldigt svåra att veta position på.

Det finns väldigt lite kommunen kan göra för att motverka avgrävningar. Vi kan inte veta var kablar finns i marken och vi har inga möjligheter att tvinga andra att sätta ut sina kablar.
Det finns inga kartor som kommuner har tillgång till med all ledningar eller liknande, vi har bara kartor över våra egna ledningar.
Men det vi gör är att övervaka ledningskollen så att entreprenörerna skickar in deras grävkartor så att vi kan märka upp kommunens ägda ledningar.

Vid en grävskada på kabel så är entreprenören skyldig att rapportera in detta till ledningsägaren. Vissa gånger tar det längre tid om det är oklart vem som är ledningsägare.
Sedan är det upp till ledningsägaren att komma ut och reparera sig egen ledning. Vi får inte ens reparera deras ledningar eftersom det är en säkerhetsrisk.

Hur ser ansvaret ut ?

Kommunen har ett samarbetsavtal med IP-only. Det innebär att kommunen försöker underlätta utbyggnaden IP-only utför i kommunen.
Byggherre för projektet är IP-only.
Kommunen kan inte styra eller bestämma hur ett företag utformar sina avtal.
Kommunen har löpande byggmöten med IP-only.
Kommunen kan inte tvinga ett företag hur det ska utforma avtal eller tjänster eftersom vi inte är beställare.
Kommunen är tacksamma över att IP-only valt att bygga ett fibernät i Flens Kommun, andra aktörer har inte varit intresserade.
Kommunen försöker stötta där vi kan för att det ska gå så smidigt som möjligt.

Vi förstår att det kommer bli problem när det är flera hundra mil som ska grävas i kommunen och ännu fler mil kabel som ska ner i marken, men om vi alla hjälps åt och har förståelse för byggnationen så kommer Flen vara en kommun som är rustad inför framtidens behov och möjligheter.

Vill du veta det senaste om utbyggnaden, följ denna sida.

2017-10-18 IP-Onlys utbyggnadsplan med planerade tider.
Ladda ner IP-onlys fiberutbyggnadsplan V2.0

2017-10-12 Status markavtal

1. Bettna: 154 st. klara av 175 st.
2. Sparreholm: 25 st. klara av 30 st.
3. Hyltingeö: 35 st. klara av 35 st.
4. Skebokvarn: 85 st. klara av 91 st.
5. Dunkers: 174 st. klara av 205 st.
6. Båven/Rockelstad: 85 st. klara av 99 st.
7. Årdala/Forssa: 85 st. klara av 87 st.
8. Humledal: 50 st. klara av 168 st.
9. Vadsbro: 35 st. klara av 200 st.
10. Bronäs/Rökärr: markavtal under bredning.

2017-10-10 IP-Onlys utbyggnadsplan med planerade tider.
Ladda ner IP-onlys fiberutbyggnadsplan V1.0

2017-09-27 Markägarmöte för Dunker.
5:e oktober klockan 17:00 håller IP-Only ett markägarmöte i församlingslokalen.

2017-09-19: Fiberinstallatörerna ringer nu runt och bokar in kunder.
Installatörerna ringer från telefonnummer: 073-3842414 och 073-3852862
Det är viktigt att ni svarar så att tider för installation kan bokas.

2017-09-08 Bettna skola

Lantmäteriförrättningen är klar för Bettna skola och har ej överklagats.
Byggnation påbörjas under hösten och därmed löser de problem med internet som skolan har haft under en lång tid.

2017-09-01 Användning av redan nedlagd fiber.
Vi förstår att det kan ibland tyckas konstigt att IP-Only eller kommunen gräver i väg och mark när det redan finns fiber sedan tidigare grävningar.
Det är skillnad på fiber och fiber, vissa fiberdragningar som görs och har gjorts är en fiber som endast är till för transport mellan två punkter och är inte gjord för att ansluta hushåll.
Men vi jobbar och undersöker alla möjligheter för att nyttja befintlig kanalisation och fiber men ibland går det inte eller så får vi inte tillgång till andras fiberdragningar.

2017-08-23 Bronäs Rökärr kommer att byggas.
Nu är underlaget så stort att IP-only har beslutat att Bronäs Rökärr ska byggas.
Det innebär att alla landsbygdsområden i Flen kommer att få möjlighet till fiber!

2017-08-22 Senaste nytt om utbyggnaden.

Bettna:

Byggnationen har kommit längst i Bettna.
400st inomhusinstallationer är genomförda och ca: 200 tomter har fått fiber nedgrävt. Schakt i gator och vägar påbörjas denna vecka.
Det saknas 30st av 168 påskrivna avtal från markägarna, vilket kan leda till att vissa inte kommer få sin fiber installation de har beställt i vissa delar av Bettna.
Vi är förhoppningsfulla att dialogen med markägarna slutar med ett godkännande så att fibersatsningen kan få full fart.

Sparreholm:
Byggnation fortlöper . Inomhusinstallationer ca: 110st är genomförda och tomtarbeten påbörjas denna vecka.
11 markavtal saknas det underskrift på från markägarna i området, vilket kan leda till att vissa områden blir exkluderade från utbyggnaden.

Hyltingeö:
Saknas 2 markavtal för att arbete ska kunna komma igång helt i området.

Humledal:
Kundinstallationer pågår och schaktning planerat till vecka 36

Skebokvarn:
Saknas 18 påskrivna markavtal för att arbetet ska komma igång helt i området. 200 kundinstallationer utförda.

Dunker:
Dunker var först inte planerat att påbörjas under 2017, men nu har IP-Only ökat takten och arbete pågår i området.
Inomhusinstallationer pågår och markavtals skrivs med markägarna.

Vadsbro:
Projektering pågår i området. GEO-filmar vägar med bil. Markavtal till markägarna påbörjas.

Norra Båven Rockelsta Sparreholm:
35st markavtal saknar påskrift för att arbetet ska kunna ta fart i hela området.

Markavtal?
Kommunen får samtal från oroliga fiberkunder om hur det går med markavtalen och det är en sak mellan markägaren och IP-only. IP-only har ett och samma avtal för alla installationer i hela Sverige som de nu erbjuder markägare över hela landet. Vissa markägare vägrar låta någon gräva fiber på deras mark medan andra vill ha mer betalt än vad andra får och ibland handlar det om vart fiberkabeln ska dras. Men vi är förhoppningsfulla att markägarna inser vikten av fiberutbyggnaden för landsbygdens och Flens utvecklingsmöjligheter i framtiden. Men det kan sluta med att vissa inte får någon fiberinstallation om markägarna vägrar tillåta fiberdragning på deras mark. Det finns även en möjlighet att tvinga in sig med laglig rätt men vilket vi vill undvika så långt det går.

2017-06-27 Markavtal och företag.
Markavtal kommer först ut till markägare som är berörda av årets utbyggnad. (på kartan kan ni se vilka områden som planeras i år)
Företag kommer få erbjudande om anslutning inom kort.

2017-06-15 IP-Only har nu anslutit de första villorna i Bettna med kanalisation.
Nu har byggnationen kommit igång i Bettna och de första villorna har fått kanalisationen ingrävd.
Först efter att det finns ett stort antal villor med kanalisation så kommer fiberblåsningen att göras i området.
Efter att fibern är blåst (framdragen till huskroppen) så kommer inomhusinstallationerna börja i området.
Sedan aktiveras fibern och man kan beställa tjänster över fiberkabeln.

2017-06-12 IP-Only håller ett markägarmöte i samverkan med Bettna Fiber den 15 juli.
Inbjudan går ut till alla berörda markägare i Bettna.

2017-05-15 Information från IP-Only om hur det går till och hur markavtalet är utformat.
Här kan man ladda ner information om hur byggnationen går till, samt se hur markavtalet ser ut som de berörda markägarna får skickat till sig.

IP-only markupplåtelseavtal  !!! Detta avtal är inte längre den aktuella versionen !!! Kontakta IP-only för att få det nya markavtalet.

IP-Only Så här går det till

2017-05-04 IP-Only markavtal med mera.
IP-Onlys upphandling av entreprenör är klar för byggnationen i Flen.
IP-Only har ett nytt förbättrat markavtal där den stora förbättringen är att det nu ingår gratis flytt av fiberledning vid nybyggnation.
Nu när det nya avtalet är klart ska även markavtal snart börja skickas ut till berörda markägare.
Byggnation av HyltingeÖ är först ut, byggstarts datum håller på att planeras med entreprenören.
Prioritering ligger nu på att få markavtal med markägarna så att byggnation kan starta.
Bygglov för NODer är under bearbetning.

2017-03-30 Kommunen har möte med Lantmäteriet och markägare.
Kommunen planerar att fiberansluta en mobilmast samt Bettna skola.
Kommunen har inte lyckats få till markavtal på vissa sträckor och därför vänder sig kommunen till Lantmäteriet för att få laglig rätt att komma fram med fibern.
Detta medför förseningar och att utbyggnaden tar längre tid att genomföra.

2017-03-23 Möte med IP-Only angående fiberutbyggnad i orterna.
IP- Only kommer att skicka ut avtal till alla i Flen, oavsett om man bor på landsbygden eller i en ort.
Utskicket kommer till de som bor i orterna under 2017 och de beställningar som kommer in avgör om det finns underlag för IP-Only att bygga.
(Med orter menas exempelvis Malmköping, Hälleforsnäs med flera)

2017-02-02: Telia informerar kommunen om nedläggning av telestation för området Morasjön
Område: Morasjön
Planerad stängning för kopparledningarna är 2018-04-03. Förändringen påverkar privat- och företagskunder hos såväl Telia som andra operatörer.

2016

2016-11-21: IP-Only och Flens kommun har beslutat för byggstart av flera fiberområden i kommunen
Flens kommun och IP-Only hade ett avstämningsmöte om fiberutbyggnaden i  kommunen, vi beslutade om byggstart för flera av kommunens fiberområden.
På vår fiberutbyggnadskarta kan du se vilka områden som nu är klara för byggstart (gröna områden) och vilka som byggs under 2017 (gula områden).

2016-10-05: Bredbandskonferens, där bland annat Telia pratade om framtiden för telestationerna
Summeringen av föredraget var att inom fem till sex år så är de flesta stationer helt avstängda i Sverige. Orsaken är att det inte längre går att få tag i reservdelar och kablarna är så gamla att de håller på att vittra sönder.

2016-09-13:  IP-Only och Flens kommun träffade samtliga byalag
På mötet så beslutades att kampanjerbjudandet  för 19.900kr inklusive moms förlängs
Det beror på det stora intresset och att kundcenter har svårt att hinna med att registrera alla pappersbeställningar.

Under vintern kommer alla berörda markägare bli inbjudna till ett markägarmöte där IP-Only och Flens kommun kommer presentera hur processen med markavtal går till och en grov ritning hur projekteringen är tänkt. Den exakta projekteringen sker alltid i samråd med markägarna.

Byggnation för IP-Only påbörjas under våren 2017.

Sidansvarig: Niklas Witt
Senast uppdaterad: 2022-04-05 15:36:22

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Niklas Witt

Kommunjurist, IT- och servicechef

0157 - 43 00 98