Hoppa till huvudinnehåll

Bredbandskartan och information

Bredbandskartan visar byalag, zoner, aktörer, aktuella grävningar.
Nedanför bilden finns information om fiberutbyggnaden.


(På kartan, klicka på ditt område för områdesinformation. Om du förstorar kartan kan du söka på din adress.)

Flens kommun har delats in i olika zoner.
Alla som bor i de zonerna ska ha fått eller på väg att få ett  utskick från IP-Only hem med information om fiber och möjlighet till att beställa via brev eller via deras hemsida: http://sodermanland.ip-only.se/

Mitt område är inte markerat, när får jag?
Om du bor i ett område utanför zonerna så kommer även du få ett erbjudande under vinterhalvåret.
Det är samma kampanjerbjudande som övriga områden har fått. (19.900kr inklusive moms)

IP-Onlys erbjudande är enligt följande:
IP-Only samlar fortfarande in de sista beställningarna, så har du ännu inte beställt fiberanslutning är det hög tid att göra det nu. Din beställning underlättar planeringen och påverkar starten på byggnationen. IP-Only tar emot beställningar fram till och med byggstart men för att säkerställa att din anslutning är med i planeringen av den första utbyggnadsetappen ser vi att din beställning inkommer senast 2017-02-20. Säkerställ att din fastighet har framtidens anslutning redan idag på www.sodermanland.ip-only.se eller via ditt beställningsformulär.

Kampanjerbjudandet:  19.900 kr inklusive moms gäller fram till byggstart. 2017-04-30.
Efter att byggnationen är klar i ett område, så blir det ordinarie priset 34.900 kr plus de faktiska grävkostnaderna.

Hur ansluter jag bygdehus och föreningslokaler?
Föreningar som inte har F-skattsedel ska beställa på vanliga beställningsformuläret för privatperson. Ordförande brukar vara den som gör det.
Priserna är som för privatperson.
Om du inte kan beställa via hemsidan så kontaktar du ansvarig för ert område så de kan lägga till fastigheten i listan (klicka på ditt område på kartan)

Vad krävs för att Flens landsbygd ska få fiber?
För att IP-Only ska kunna bygga fiber på landsbygden så krävs ett underlag med ett visst antal beställningar. Om det ska bli möjlig så är det viktigt att det kommer in beställningar till IP-only, så att det blir möjligt att utföra utbyggnaden.

Är detta med fiber unikt för Flen?
Nej, det byggs fiber i hela Sverige sedan flera år och takten för fiberutbyggnaden ökar nu snabbt eftersom behoven har ökat.

Markägaravtalen?
En viktigt aktör för att vi ska kunna bygga ut fiber i landsbygden är markägarna. För att slippa tappa fart och ha förhandlingar om ersättningsnivåer med varje markägare så är ersättningen reglerad och genomgången av oberoende jurist. Kommunen följer likabehandlingsprincipen och det medför att vi inte kan förhandla med markägarna om olika ersättningar och villkor. Det avtal Kommunen/IP-Only har är ett bra avtal enligt oberoende jurist. Markägarna har kunskap om deras mark och är en nyckelpart i att få fram fiber till landsbygden. Förläggning sker i samråd med markägarna när vi tecknar markavtal.  Om vi inte får tillstånd av markägaren att gräva för fiberutbyggnaden så kommer vi alltid begära ledningsrätt, vilket betyder att utbyggnaden kan bli försenad i något område. Ledningsrättsärenden för fiber är prioriterade av lantmäteriet. Fiberutbyggnad klassas som samhällsviktig infrastruktur enligt lagstiftningen och utbyggnaden kan fortlöpa i takt med lantmäteriets beslut. De flesta markägare är mycket positiva till utbyggnaden och förstår hur viktig fibern är för de som bor och verkar i kommunen och mervärde de själva får med fibern samt attraktionsvärdet på avstyckad mark som har tillgång till fiber. Idag är fiberanslutning lika självklart som el och vatten när man bygger/köper hus.